Krävande avdelningsrehabilitering

Inom Österbotten finns två avdelningar för mer krävande rehabilitering:

På avdelningen vid VCS rehabiliteras krävande neurologiska och ortopediska samt traumaklienter (höftfrakturer). Under avdelningsperioden kan alla kliniska specialiteter vid behov konsulteras. Patienterna kommer huvudsakligen till avdelningen från specialsjukvårdens enheter eller efter en kortare återhämtningsperiod inom primärvården i ett subakut skede.

På avdelningen i Jakobstad rehabiliteras en del neurologiska klienter samt klienter med problem i stöd- och rörelseapparaten. Distriktets amputerade protesklienter rehabiliteras på rehabiliteringsavdelningen i Jakobstad.

Under rehabiliteringstiden bygger man med intensiv träning upp en bättre funktionsförmåga och klienten motiveras till eget ansvarstagande i rehabiliteringsprocessen. Anhörigas stöd och delaktighet har stor betydelse för en framgångsrik rehabilitering.

Den amputerade protesklientens process

Remissförfarande

01.10.2020 Kuntoutusohjaus