Rehabiliteringshandledaren hjälper och stöder klienten och dennes anhöriga under den rehabiliteringsprocess och förändrade livssituation som  sjukdom, skada eller handikapp föranlett. Rehabiliteringshandledaren är en kontaktperson mellan klientens vardag och sjukvården.

Man kan kostnadsfritt kontakta rehabiliteringshandledaren, ingen remiss behövs. Även anhöriga, terapeuter och andra personer i klientens rehabiliteringsprocess kan kontakta rehabiliteringshandledaren med klientens medgivande. 

Rehabiliteringshandledarens arbetsfält omfattar hela Österbotten.

Vuxna

Barn

28.05.2020 Redaktion_toimitus