Rehabiliteringshandledare

 

Rehabiliteringshandledaren fungerar som kontaktperson mellan familjen, sjukhus, daghem och skola, samt ordnar eller deltar i mångprofessionella samarbetsmöten gällande barnets specialbehov. Rehabiliteringshandledaren fungerar som en koordinator i rehabiliteringsärenden och samarbetar med olika aktörer, som är delaktiga i barnets rehabiliteringsprocess.

  • Gör en omfattande bedömning och kartläggning av barnets och familjens helhetssituation och deras behov av stöd.
  • Handleder familjen och ger information om olika stödformer och hjälper till med att fylla i olika ansökningsblanketter.
  • Informerar och handleder familjen, dagvårds- och utbildningspersonal kring barnets specialbehov.
  • Kartlägger barnets verksamhetsmiljö och kan vara med och planera eventuella bostadsomändringar tillsammans med familjen, socialväsendet och andra aktörer.
  • Utreder barnets hjälpmedelsbehov, gör rekommendationer, koordinerar och ger handledning i användningen av hjälpmedel i samarbete med andra aktörer.

 

Kontaktuppgifter:

  • Neurologiska och neuropsykiatriska funktionsstörningar:

040 760 1267

  • Hörselskada:

040 578 2848

  • Synskada, specifik språkstörning:

040 770 0105

  • Långtidssjukdomar (inre medicinska sjukdomar, hud- ja smärtsjukdomar):

044 323 2425

14.05.2020 Kuntoutusohjaus