Rehabiliteringshandledare

 

 • Handleder och informerar i rehabiliteringsärenden
 • Handleder och informerar vid behov klientens anhöriga och samarbetspartners
 • Kan göra hembesök och tillsammans med klient och representant från socialväsendet delta i eventuella bostadsomändringar och reda ut och göra förslag i hjälpmedelsärenden.
 • Stöder klienten och informerar om olika stödformer samt  hjälper till med att fylla i ansökningsblanketter.

Kontaktuppgifter:

 • Långtidssjukdomar (inre medicinska sjukdomar, hud- ja smärtsjukdomar):

040 728 8051

 • Neurologiska sjukdomar:

044 323 2422

 • Ryggmärgsskada:

0400 667 536

 • Hörselskada:

040 728 8046

 • Synskada:

0400 792 428

044 323 2422 (mobility)

 • Andningssjukdomar och klienter i palliativ vård:

040 708 5035

 • Krävande rehabiliteringsavdelningens klienter:

040 578 2848

 • Dövblinda (köptjänst):

040 545 0438

14.05.2020 Kuntoutusohjaus