Här kan du logga in dig på Outlook Webmail.

Du kan logga in dig på Outlool Webmail från din hemdator eller din privata mobil/pekplatta via adressen: http://www.vshp.fi/posti

Observera att du måste skriva in www. före själva webbadressen. Sedan loggar du in med ditt användar-id: VSVD\förnamn.efternamn och ditt lösenord.

 

Skärmbild av inloggs sidan

28.02.2020 Redaktion_toimitus