Checklista för hemförlovning på en vårdavdelning vid centralsjukhuset >>

Hemförlovning direkt hem

 • Patienten får med sig vid hemförlovningen:
  • Recept, ny medicinlista, Marevan-kort vid behov
  • Alla behövliga intyg (t.ex. B- och C-intyg, remiss för blöjor)
  • Epikris (Skickas hem, om inte färdig vid utskrivningen)
  • Nödvändiga hjälpmedel
  • Vårdanvisningar  till klienter i hemvården
  • Anvisningar för sårvård, rehabilitering vid behov
  • Anvisningar för eftervården (t.ex. kontrollbesök)

 

Patientens eftervård inom hemvården eller hemsjukhuset

 • Information om utskrivningsdagen och ändringar som behövs i hemvården till: hemservice, -sjukvård och anhöriga
 • Ordnande av stödtjänster: bl.a. matservice, trygghetsarmband, badservice
 • Ordnande av vårdteam vid behov
 • Ordnande av hjälpmedel
 • Fysioterapeutens hembesök ordnat
 • Ordnande av transport
 • Genomgång av medicin- och hemvårdsinstruktioner med patienten både muntligt och skriftligt

 

Överflyttning till en annan enhet

 

Checklista för hemvården

 

Utskrivningsuppgifter ur skötarperspektiv (genomförs helst inte samma dag):

Hemförlovning ska enligt Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (980/2012), § 25 meddelas i god tid till socialvården.

 • Genomgång av patientens tillstånd enligt ISBAR-anvisningen >>
 • Patientens överflyttningsepikris ska vara färdig antingen som elektronisk, faxad eller som pappersversion att tas med
 • Från skötare till skötare remiss/vårdrapport tas med
 • Medicinlista, eventuellt Marevan-kort
 • Kopior av svar på laboratorie-, röntgenundersökningar
 • Blankett med personuppgifter/basuppgifter 
 • Skötare - skötare >>  
 • Klientens basuppgifter >>


Kontaktuppgifter

 

08.03.2016 primärvårdsenheten