Vasa 30.1.2019 Biträdande överläkare Markus Lindroos och överläkare Jukka Saarinen

Diagnos av epilepsi baseras på anfallsbeskrivning. Avvikande EEG och/eller förändringar i avbildningsundersökning konstateras hos färre än hälften av patienter med epilepsi.

 

Obligatorisk information som bör framgå av remissen:

 

Anfallsbeskrivning: Ögonvittne (j/n)? Ögonvittnets kontaktuppgifter?

 

 1. I vilken ställning (Sittande, liggande eller stående?)
 2. Föll patienten ja eller nej (j/n)?
 3. Förlust av medvetande (j/n)?
 4. Inkontinens (urin/avföring) (j/n)?
 5. Märke av bett i tunga/kind (j/n)?
 6. Ansiktsfärg/läpparnas färg; (blå-vit-röd)?
 7. Motorisk manifestation (enbart tonisk, klonisk eller tonisk-klonisk)
 8. Automatismer?
 9. Ej motorisk aura?
 10. Symtom från autonoma nervsystemet?

 

Grundutredning (primärhälsovården och dejourpolikliniken)

 

 1. RR och EKG, PVK, TNT, GT, CDT, PVK, Ca-ion, Na, K, Krea, Gluk, TSH
 2. Sammandrag av andra utredningar av betydelse: CK, Myogl (0-24 h), S-prol. Tidigare Holter, hjärtultraljud eller ortostatiskt test.
 3. Neur-status, Cor och pulm-ausk? (Kolla in: Orienterande neurologisk status.pdf)

 

Annan anamnes av betydelse:

 1. Hyperventilation (a-astrup)?
 2. Prokonvulsiva läkemedel och indikationer. Alkohol och andra droger
 3. Körförbud getts j/n?

 

Förkunskaper behövs för att programmera EEG och/eller avbildningsundersökningar.

 

 

Vasa 30.1.2019

Biträdande överläkare Markus Lindroos och överläkare Jukka Saarinen

 

 

 

Flödesplan:

 

 1. Remitterande läkare: Neur-status, anfallsbeskrivning, blodprov, medicinering och grundsjukdomar

 

 1. Remisshanteraren programmerar fortsatta undersökningar och uppföljning på neurologiska polikliniken.

 

 1. Telefonsamtal av läkare (besök om oklarheter): Svar gällande beställda undersökningar och anfallsbeskrivning. Nu DG, påbörjande av medicinering, uppföljning + körförbud eller Neu kont Avsl

 

 1. Sjukskötarbesök + info, säkerhetsprover om 2 månader
15.02.2019 Redaktion_Toimitus