© Vasa sjukvårdsdistrikt 2013. Uppdaterad 03/ 2015.


Vårdkedjans ansvarsperson:

Mari Taimisto, barnläkare, Vasa centralsjukhus

Målsättning

 • Snabbt påbörjande av vård för att förhindra ärr i samband med febrig infektion

Begrepp

 • Asymptomatisk bakterieurin: bakterieväxt utan pyuri > 3 mån. symptomfritt barn.
 • Blåskatarr: feberfri uvi utan allmänsymptom
 • Pyelonefrit: uvi hos barn < 1 år, uvi med hög feber och förhöjt CRP hos äldre barn.

Symptom

 • Spädbarn: beröringsömhet, uppkastning, feber utan annan orsak.
 • Större barn: täta urineringar, sveda vid urinering, mag- eller ryggsmärta, barnet har börjat kissa på sig igen.

Provtagning och diagnos

 • Diagnosen baseras på noggrann provtagning.
 • Blöjbarn: Skötaren tvättar urogenitalområdet och urinrörsmynningen noggrant med vatten.
 • Screeningprov tas i första hand med uppsamlingsblöja eller påse (som bytes med ½ timmes mellanrum).
 • Positivt stixprov hos blöjbarn/ bakterieodling säkerställs med blåspunktion.
 • Större barn: 2 mittstråleprov efter noggrann duschning av underlivet.

 • För att uvi-diagnos ska kunna ställas, förutsätts det att i vardera provet växer samma uropatogen i betydande mängd.
 • Hos barn undersöks kemisk screening av urin, celler och odling om provet tas med uppsamlingspåse eller som mittstråleprov. Då uppsamlingsblöja används undersöks kemisk screening av urin och odling.

Hälsövårdcentral

 • Blöjbarn:Urinscreening
 • Om urinvägsinfektion misstänks: Remiss och v.b. telefonkontakt till barnpkl med tanke på blåspunktion, barn med feber får jourremiss samma dag.
 • UVI- dg hos större barn enligt ovanstående.
 • Om man påbörjar antibiotika behandling före urinodlingssvaret fåtts (p.g.a. feber), berättar man för föräldrarna att diagnosen fastställs efter odlingssvaret.
 • Vård: Barn över 2 år i gott skick- vård av urinvägsinfektionerna.
 • Undersökningar: UL-undersökning av urinvägarna hos alla barn efter första infektionen oberoende av infektionsnivå.

Centralsjukhus

 • Säkerställande av diagnosen v.b. med blåspunktion, blåspunktion får även göras av kompetent personal inom den öppna hälsovården.
 • Vård: alla under 2 år och även äldre barn som är akut sjuka med hög feber och urinvägsinfektion om iv-antibiotikabehandling behövs.
 • Planering av förebyggande vård och förverkligande vid recidiverande infektioner.
 • Undersökningar: UL, isotopundersökning av njurarna (DMSA, nefrografi), CT, cystografi (isotop eller röntgen), MRI, cystoskopi.
 • Uppföljning: Patienter som har funktionella eller strukturella anomalier i urinvägarna, eller som har genomgått urologiska åtgärder, återkommande urinvägsinfektioner.

 

Bakgrundsuppgifter:

 1. Uhari M. Lapsen virtsatietulehdus. Lääkärin Käsikirja 2009.
 2. Jahnukainen T, Nuutinen M. Lapsen virtsatieinfektion tutkimukset ja hoito. Suomen Lääkäril 2007;10:1019-1024.
 3. Uhari M, Saxen H, Mertsola J. Tyynyllä tarkkuutta lapsen virtsatieinfektion diagnostikkaan. Duodecim 2006; 122:579-84.
 4. Käypä Hoito. Virtsatieinfektiot. 2011.
25.02.2020 Redaktion_toimitus