© Vasa sjukvårdsdistrikt 2013. Uppdaterad 03/ 2014.

Vårdkedjans ansvarsperson

Mari Taimisto, barnläkare, Vasa centralsjukhus

Definition av ofrivillig urinavgång hos barn

 • Sängvätning är ofrivillig urinavgång under sömnen hos över 5-åriga barn.
 • Daginkontinens är ofrivillig urinavgång under dagen hos över 5-åriga barn.
 • Man talar om blandform av inkontinens då barn över 5 år besväras av både sängvätning och daginkontinens.
 • Med primär inkontinens avses tillstånd då barnet aldrig har blivit torrt.
 • Med sekundär inkontinens avses tillstånd då barnet varit minst 6 månader torrt, men sedermera börjat kissa på sig på nytt.

Hälsovårdscentralen

 • Anamnes: bl.a. släkt, förstoppning, genomgångna urinvägsinfektioner, urineringssätt, vätskeintag, hur ofta barnet kissar, vid vilka tillfällen, urinmängden.
 • Status: somatisk och neurologisk status, också könsorgan, tillväxt och utveckling
 • Vård av förstoppning
 • Familjehandledning: lugna WC-besök med 2–3 timmars intervall, inga cola/koffeinhaltiga drycker, vid behov dubbelmiktion på kvällen.
 • Undersökningar: PLV både vid dag- och blandform av inkontinens, om möjligt UL-undersökning av njurar och urinvägar, vid sängvätning är undersökningar inte befogade.
 • Vård av sängvätning: Alarmklocka och/eller vårdförsök med Minirin 240 µg x 1. Vården avslutas efter 1 månad, om ej respons och nytt vårdförsök efter t.ex. 6 månader. Stegvis nedtrappning till Minirin 60 µg tabletter om Minirin tabletterna varit till nytta. Vårdens längd någon månad. Iakttagande av vätskebegränsning i enlighet med tillverkarens direktiv. Paus med Minirin vid sjukdom eller Södernresa p.g.a. hyponatremirisken.
10.03.2020 Redaktion_toimitus