© Vasa sjukvårdsdistrikt 2010. Uppdaterad 2013.

Bettfysiologiska störningar, muskelbaserade smärttillstånd i ansikte och huvud, käkledsproblem, atypisk ansiktssmärta, neuralgiska smärttillstånd

Arbetsgrupp

 • Rosita Kantola (vårdkedjans ansvarsperson)
 • Kari Panula
 • Stefan Nyman
 • Risto Lilleberg
 • Heini Nyrhilä
 • Marjaliina Bäck
 • Mikael Skogman
 • Mats Moisio

Diagnos/symtom

 • smärttillstånd i tuggmuskler eller käkleder
 • disdisplacering i käkledens, artros, artrit
 • andra smärttillstånd i ansiktet
 • öronvärk/tinnitus osv., som kan bero på bettfysiologiska störningar

Diagnostiska undersökningar (HVC/ privat tandl.)

 • en noggrann anamnes, symptomens karaktär, begynnelsetid, varaktighet, allmänna sjukdomar, ledsjukdomar, problem med nack- och skulderpartiet, arbete, hobby, ”dåliga vanor”, trauma
 • palpation av tuggmuskulatur och käkleder, maximal gapning, möjlig deviation, käkledsljud, bett, interferenser, möjlig protes, (hurdan)
 • ifall patienten har bettskena, vilken modell, ocklusions-/artikulationsrörelser, tycker patienten att den känns bra? (om inte, trimma eller ändra om bettskenan!)
 • optg
 • OBS! Selektiv bettslipning av bett skall göras överlagt – grundregeln är att en stabiliseringsskena görs FÖRST.

Remissindikationer till specialsjukvård

 • poliklinik för klinisk odontologi, VCS

 • Indikationer kan vara t.ex.:
  • svåra muskulära besvär
  • reuma eller benägenhet till reaktiv ledinflammation som grundsjukdom (HLAB-27 vävnadstyp)
  • en vanlig stabiliseringsskena har redan gjorts, men den har inte varit till hjälp
  • gapningen begränsad, smärtsam, ”käklederna låsta”
  • akut diskdisplacering (remittera fort, om du inte själv kan reponera)
  • kronisk smärttillstånd eller neuralgisk smärta

Uppgifter som bör framgå av remissen

 • Se punkt Diagnostiska undersökningar

Fördelning av arbetsuppgifter mellan HVC och specialsjukvården

 • polikliniken för klinisk odontologi vid VCS har inte resurser att utföra parodontologiska behandlingar om inte särskilda medicinska orsaker föreligger
 • i vissa fall görs parodontalkirurgiska ingrepp t.ex. vid läkemedles hyperplasier och grava parodontiter
 • t.ex. Nordbergs-plastier, frenulectomier etc. görs på munkirurgiska pkl

Behandling inom specialsjukvården

 • i första hand görs behandlingsförslag, ofta tillsammans med kirurgiska och tandreglerings pkl enligt diagnos
 • grava parodontiter förekommer ofta hos patienter med bettfel. Enbart parodontatbehandling leder inte till önskat resultat om inte bettet i sin helhet beaktas
 • parodontal kirurgi i särskilda fall

Fortsatt behandling

 • remitterande tdl utför den parodontologiska behandlingen samt står för det regelbundna parodontologiska behandlingen
 • remitterande tdl gör eventuella protetiska åtgärder eller bettslipningar.

Samarbete med andra specialvårdgrupper

 • samkonsultationer inom enheterna för munsjukdomar (klin, kir, ortod)

 

10.03.2020 Redaktion_toimitus