© Vasa sjukvårdsdistrikt 2009. Senast uppdaterad 2013.

Ansvarsperson

Otto Knutar, överläkare i endokrinologi, Vasa centralsjukhus


Primärvårdens roll

 • Diagnostik
 • Sållning av riskgrupper
 • Undersökningar för uteslutande av sekundär osteoporos
 • Uppföljning av läkemedelsresponsen

Specialsjukvårdens roll

 • Utredning och vård av sekundär osteoporos
 • Val av vårdform och vid behov uppföljning av svårskötta patienter
 • Inledande av vård med PTH-analog samt uppföljning

Indikationer för remittering till Vasa Centralsjukhus är:

 • Undersökningsfynd passande in på sekundär osteoporos
 • Svår osteoporos hos män eller hos premenopausala kvinnor
 • Dåligt behandlingsresultat eller upprepade osteoporotiska frakturer trots adekvat läkemedelsbehandling
 • Misstanke om kotfraktur (ortopedi) orsakad av cancermetastas
 • Misstanke om s.k. paradoxal fraktur orsakad av bisfosfonatbehandling
 • Övervägande av PTH-analog behandling. FPA:s grunder för beviljande av grundersättning är för närvarande:
  • Minst en lågenergifraktur OCH osteoporos (T-score <- 2.5) OCH att bifosfonatpreparat i vårdförsök visat sig olämpliga p.g.a. biverkningar
  • Minst en lågenergifraktur OCH svår osteoporos (T-score <-3.0) och bifosfonatbehanling har visat sig resultatlös. Hos patienten har efter ett års bifosfonatbehanling konstaterats en ny kotfraktur eller tillförlitligt påvisats minskning av bentätheten med > 5 % inom ett år eller 10 % inom tre år.
  • Minst en lågenergifraktur OCH osteoporos i anslutning till långvarig systemisk glukokortikoidbehandling.

 

31.07.2017 Redaktion_Toimitus