© Vasa sjukvårdsdistrikt 2009. Uppdaterad senast 01/2016

Ansvarsperson

 • Otto Knutar, överläkare i endokrinologi, Vasa centralsjukhus

 

Bakgrund

 • Primär hyperaldosteronism är en vanligare orsak till hypertension än vad man tidigare trott. Prevalensen är 5–12 % hos patienter med hypertension och t.o.m. 20 % hos dem som lider av svår hypertension.

 

Sållning

 • Primär hyperaldosteronismscreening är befogad vid följande tillfällen:
  • Hypertension i ung ålder (<40 år)
  • Hypokalemi i anslutning till hypertension
  • Hypertensionen reagerar dåligt på behandling(≥ 3 mediciner)
  • Ingen hypertension i släkten
  • Binjureadenom har konstaterats av en slump.

 

Primärvårdens roll

 • Som sållningsprov används S-Aldosteron och P-Renin förhållandet.
 • Renin och aldosteron kan undersökas inom primärvården och förutom spironolakton förutsätter det inte att patienten pausar med blodtrycksmedcineringen.
 • S-Aldosteron/P-Reninm > 30 tyder på primär hyperaldosteronism. Förutsättningen för att beräkna förhållandet är att P-Aldosteron överstiger 400 pmol/l. Avvikande S-Aldos/P-Reninm föranleder tilläggsundersökningar på VCS:s endokrinologiska poliklinik.

 

Specialsjukvårdens roll

 • Fastställande av diagnosen för dem som upptäckts i sållningen.
 • Som säkerställande prov undersöks dU-Aldosteron, dU-Na, dU-K under salthaltig diet (NaCl över 6 g/dygn).
 • Radiologisk diagnostik.
 • Val av vårdlinje (kirurgisk/konservativ).
 • Feokromocytom bör uteslutas före kirurgiskt avlägsnande av binjureadenom.
 • Inledande av konservativ vård (spironolakton ± vanlig blodtrycksmedicinering).
 • Uppföljningen överflyttas vanligen i stabilt läge tillbaka till primärvården. Då är uppföljning av blodtryck samt elektrolyter och njurfunktion 1–2 gånger i året tillräckligt.

 

 

14.01.2016 primärvårdsenheten