© Vasa sjukvårdsdistrikt 2009. Senast uppdaterad 2013

 

Ansvarsperson

Otto Knutar, överläkare i endokrinologi, Vasa centralsjukhus

 

Det mest centrala

 • Primär hyperparathyreos är en vanlig orsak till hyperkalcemi.
 • Prevalensen inom den vuxna befolkningen är 0.1–0.4 % (prevalensen hos > 60-åriga kvinnor är över 1 %).
 • De flesta fall diagnostiseras av en händelse inom primärvården i symptomfritt skede.
 • Förhöjd kalciumhalt i serum förutsätter alltid undersökning av parathormon (PTH). Med ett PTH-värde som är förhöjt eller ligger på övre gränsen för referensvärdet fastställs i praktiken diagnosen primär hyperparathyreos.
 • Ett lågt PTH i kombination med förhöjd kalciumhalt i serum passar inte in på primär hyperparathyreos, och det är alltid anledning till brådskande endokrinologisk konsultation.
 • Ett förhöjt PTH i kombination med normal kalciumhalt i serum tyder på sekundär hyperparathyreos, som vanligen orsakas av njursvikt och D-vitaminbrist.
 • Bentäthetsmätning bör utföras på alla PHPT-patienter redan inom primärvården.
 • Tiaziddiureter är kontraindicerade för PHPT-patienter.
 • Kirurgiskt avlägsnande av adenom är enda kurativa vården vid PHPT. I praktiken uppfyller endast en del av patienterna kriterierna för kirurgisk vård. Uppföljningen av de övriga patienterna sker inom den öppna hälsovården.

Operationsindikationer

 • Ca-ion > 1.50 mmol/l eller fS-Ca > 2.90 mmol/l
 • Osteoporos/osteoporotisk fraktur
 • Njurstenar
 • Arbetsför patient och Ca-ion upprepade gånger > 1.40 mmol/l
 • Njursvikt, uppskattad GFR < 60 ml/min
 • Kvinnlig patient som planerar graviditet.

Den öppna hälsovårdens roll

 • Diagnostik
 • Uppföljning av patienter som inte uppfyller operationskriterierna (Ca-ion, S-D-25, Krea med ett års intervall och bentäthetsmätning med 2–4 års intervall).

 

Indikationer för remittering till specialsjukvården

 • Patienten uppfyller operationskriterierna
 • Diagnostiska problem/oklarheter
 • Hyperkalcemi, som inte beror på PHPT (lågt PTH)
 • Neuropsykologiska symptom och hyperkalcemi.
14.01.2016 primärvårdsenheten