© Vasa sjukvårdsdistrikt 2013.

Ansvarsperson

Otto Knutar, överläkare i endokrinologi, Vasa centralsjukhus


Funktionsstörningar

Öppna hälsovårdens roll:

 • Diagnostik
 • Vård och uppföljning av hypothyreos
 • Senare uppföljning av behandlad hyperthyreos
 • Vård och uppföljning av okomplicerad subakut thyreoidit
 • Lågt T4v kombinerat med normalt TSH-värde är ett mycket vanligt fynd. I dessa fall rekommenderas kontroll av TSH, T4v, T3v och P-Korsol efter 1–2 månader. Om värdena fortsättningsvis tyder på central hypothyreos, remitteras patienten till specialsjukvården.

Specialsjukvårdens roll:

 • Vård och uppföljning av hyperthyreos
 • Utredning och vård av misstänkt central hypothyreos
 • Diagnostiska problem

Ögonsyndrom vid Basedows sjukdom

 • Vård och uppföljning av patienterna sker på endokrinologiska polikliniken, Vasa centralsjukhus.
 • Endokrinologen konsulterar vid behov ögonläkare.

Sköldkörtelknölar och struma

 • Palpation av sköldkörteln är grundundersökning.
 • Om en knöl palperas görs remiss för ultraljudsledd finnålsbiopsi. FNB-prover tas vid vissa hälsovårdscentraler och inom privata sektorn av en radiolog samt på VCS:s endokrinologiska poliklinik och radiologiska avdelning.
 • Patienternas TSH, SR och Ca-ion undersöks.
 • Godartade fynd (PAPA I–II) kontrolleras med ny UL-undersökning och vid behov FNB efter 6–12 månader. Om en knöl som visat sig vara godartad inte växer under 6–12 månaders uppföljning behövs i allmänhet ingen fortsatt uppföljning.
 • PAPA III–V-fynd remitteras till VCS endokrinologiska poliklinik för planering av kirurgisk vård.
 • I ultraljudsundersökning hittar man knölar hos 30–50 % av friska vuxna och det är skäl att undvika onödiga UL-undersökningar, eftersom de lätt leder till obehövliga tilläggsundersökningar och själslig vånda för patienten.
 • Enbart funktionsstörning i sköldkörteln är INTE orsak till UL-undersökning av sköldkörteln.
 • Om man av en händelse hittar en sköldkörtelknöl under 10 mm i diameter i UL-undersökning av halsen, görs UL-kontroll efter 6 och 18 månader. Att ta ett tillförlitligt FNB-prov av en så här liten knöl är svårt. Om knölen inte växer och dess morfologi inte väcker misstanke om malignitet kan man i allmänhet avsluta uppföljningen efter 18 månader.
 • Om sköldkörteln känns avvikande vid palpation och funktionsstörning konstateras, sköts funktionsstörningen först, varefter en ny klinisk bedömning görs.
 • En symmetrisk, mjuk och lindrig struma förutsätter inte UL-undersökning, men det finns anledning att försäkra sig om att sköldkörtelfunktionen är normal.
 • Om struman är minst måttlig och orsakar kompressionssymptom, kan man remittera för vårdbedömning till endokrinologiska polikliniken.
28.12.2015 primärvårdsenheten