© Vasa sjukvårdsdistrikt 2010.

Invalidiserande bett/förstört bett

 • gravt bettfel
 • attrition/erosion
 • protesproblem; starkt atrofisk alveolarutskott
 • dysfunktion/smärta p.g.a. bettet

Ansvarig för vårdkedjan

 • Rosita Kantola

 

Arbetsgrupp

 • Rosita Kantola
 • Katri Keski-Nisula
 • Stefan Nyman
 • Mats Moisio
 • Greger Cederberg
 • Seppo Mylläri
 • Bengt Udd

Diagnostiska undersökningar (HVC/privat tandl.)

 • anamnes/given vård, problem i samband med bett, protesens skick/bett
 • optg + bifoga gamla optg med remiss

Indikationer vid spec.sjukv. remiss (pkl för klinisk odontologi, VCS)

 • om man vill ha konsultationshjälp t.ex. vid protetisk behandling,
 • patientens problem påverkar det dagliga livet, livskvaliteten – t.ex. svårigheter att tugga, smärtor,
 • smärtor på grund av bettet, avsaknad av tänder orsakar problem i käkleden osv.,
 • oligodonti.
 • Uppgifter som bör framgå av remissen:
  • Se punkt Diagnostiska undersökningar

 

Fördelning av arbetsuppgifter mellan HVC och special sjukvård

 • p.g.a. resursbristen avgörs detta från fall till fall beroende på svårighetsgrad och eventuella allmän sjukdomar,
 • En behandlingsplan, alternativt behandlingsförslag görs på pkl för klinisk odontologi.

Behandling inom special sjukvården

 • konsultation, behandlingsplan eller –förslag,
 • i vissa svåra fall görs behandlingen undertagsvis på VCS

Fortsatt behandling

 • i huvudsak den remitterande läkaren, t.ex. proteskontroller

Samarbete med andra specialgrupper

 • t.ex. vid utredning av orsaker till erosion,
 • samkonsultationer inom enheterna för munsjukdomarna (klin., kir., ortod.).
28.08.2017 Redaktion_Toimitus