Vårdpärmen är uppgjord av Marja-Leena Jokimäki/ Kaskö hvc, modifierad för användning inom Vasa sjukvårdsdistrikt

 • En palliativ vårdpärm uppgörs för patienten och ger vid behov snabbt nödvändig och viktig information åt övrig vårdpersonal.
 • Vårdpärmen innehåller bl.a. kontaktuppgifter och information om vårdlinje och aktuell medicinering.
 • Patientens palliativa sjukskötare bör alltid om möjligt kontaktas före patientförflyttningar.

 

Praktiska råd för uppgörande och användning av palliativa vårdpärmen

 • Palliativa vårdpärmen har godkänts för användning inom Vasa sjukvårdsdistrikt, och har presenterats för olika vårdenheter bl.a. för ambulanspersonal.
 • Pärmens syfte är att förmedla viktig information i situationer då man inte har tillgång till uppgifter om patienten.
 • Palliativa skötare, skötare i primärhälsovården eller specialsjukvården tar vid behov pärmen i bruk och ansvarar för att den hålls uppdaterad.
 • Pärmen behöver inte användas rutinmässigt och användningen utgår från patientens behov.
 • Pärmen förvaras alltid hos patienten och följer patienten. Viktigt att anhöriga informeras om pärmen och dess innehåll.
 • För pärmen används en mapp som innehåller plastfickor, dit de enskilda dokumenten sätts. Mappen bör även ha en plastficka på pärmsidan dit pärmbladet sätts så att pärmens syfte och ägare tydligt framkommer.
   

Palliativa vårdpärmens innehåll

21.06.2016 primärvårdsenheten