Från och med 1.10 2016 övergick vårt distrikt till servicesedlar för att ersätta de terapitjänster som vi eller patienternas hemkommuner inte själva kan producera och som gäller specialsjukvårdens patienter dvs. som initieras inom specialsjukvården.

Servicesedlarna omfattar fysioterapi, ergoterapi och lymfaterapi samt för hjälpmedlens del peruktjänster.

De serviceproducenter, som registrerat sig och godkänts av sjukvårdsdistriktet i både terapiform och i peruktjänster, framgår ur servicesedelportalen
https://palse.fi/?page=services2
(
Till kunder->Servicesedeltjänster->Vasa sjukvårdsdistrikt)

Förutsättningen för en rehabiliteringsköptjänst är att en kort rehabiliteringsplan med specialsakkunnigs (fysio-, eller ergoterapeuts) utlåtande finns att tillgå i journalen. Här införs även terapiutlåtandena som serviceproducenten skickar efter avslutad terapiperiod, för ställningstagande till eventuella fortsatta åtgärder. Ur rehabiliteringsplanen framgår målsättningen med terapin, frekvensen, durationen, periodiseringen, hur många besök utförs i hemmet/ dagliga miljön, hur många handledande besök utförs etc. Under handledande besök implementeras de färdigheter, som tränats, i patientens vardagsmiljö. Så stöds klientens närstående för att kunna hjälpa till i vardagen på bästa möjliga sätt för att gagna rehabiliteringen.

 

Regelbok: Medicinsk rehabilitering

Ansökan om att få bli serviceproducent, med.rehab.

Servicesedelns värde terapier

Servicesedelns anvisningar

Regelbok: Perukservice

Ansökan om att få bli serviceproducent, peruker

Perukservice-servicesedelns värde

31.07.2017 Redaktion_Toimitus