Vasa sjukvårdsdistrikt arrangerar regionala utbildningar. Bekanta dig med utbudet i utbildningskalendern:

Utbildningskalender >>

 

Kontakta oss: utbildning@vshp.fi
 

 

Anvisningar


 1. Registreringsanvisningar
     - för dig som första gången använder utbildningssystemet

2. Anmälningsanvisningar
    - för dig som redan registrerat dig som användare

 

Kontaktuppgifter

Läge
Öppethållningstider
Kontaktuppgift

Utbildningsplanerare Sabina Bäckman

06 213 1707

Kontaktuppgift

HR-sekreterare Ulrika Granholm-Beijar

06 213 1720

Kontaktuppgift

HR-sekreterare Annaliisa Lumiaho-Mäkinen

06 213 1727

Kontaktuppgift

Utbildningsplanerare Lotta Wasström

06 213 1704

23.01.2018 Hr-enheten 5