Vasa sjukvårdsdistrikt arrangerar regionala utbildningar. Bekanta dig med utbudet i utbildningskalendern:

Öppna utbildningskalendern

Kontakta oss: utbildning@vshp.fi

OBS! Anmälan är bindande. 
När anmälningstiden har gått ut faktureras deltagaravgiften, även om du inte deltar. Vid förhinder kan en ersättare utses vars namn bör meddelas till utbildning@vshp.fi.

 

Anvisningar

Bild av anvisningar för utbildningskalendern

 1. Registreringsanvisningar
     För dig som första gången använder utbildningssystemet

2. Anmälningsanvisningar
    För dig som redan registrerat dig som användare

Kontaktuppgifter

Läge
Öppethållningstider
Kontaktuppgift

HR-sekreterare Ulrika Granholm-Beijar

06 213 1720

Kontaktuppgift

Utbildningsplanerare Lotta Wasström

06 213 1704

10.06.2020 HR-enheten 4