Obstetrinen Symposium 4-6.9.2019

 

Apuvälinealan valtakunnalliset kouluts- ja neuvottelupäivät 9-10.9.2019

 

Barn- och ungdomsrättspsykiatriska enheters nationella rådplägningsdagar 18-19.9.2019

 

22.08.2019 HR-enheten 4