Beställning av videoöverförd utbildning (ej Skype, Lync el. dyl.) som ordnas vid Vasa centralsjukhus sker via länken:

Beställning av videoöverförd utbildning >>

 

Även kursutbudet hittas via länken.

 

01.02.2019 HR-enheten 4