Beställning av videoöverförd utbildning (ej Skype, Lync el. dyl.) som ordnas vid Vasa centralsjukhus sker via länken:

Beställ videoöverförd utbildning

 

Även kursutbudet hittas via länken.

 

15.06.2020 HR-enheten 4