Informationen om specialiseringsplatserna på Vasa centralsjukhus har sammanställts på denna sida.

Ikraftvarande avtal gällande medicinska specialiseringsutbildningarna hittar du här.

Du kan lämna ansökan när som helst!

Akutmedicin

 • Specialiseringsplatsernas antal: 5
 • Ansökningstid: Du kan lämna ansökan när som helst (ingen ansökningstid).
 • Jour under specialiseringstiden: Ja. Jouren förverkligas tillsvidare på övriga specialiteter (t.ex. inremedicin, kirurgi, pediatri). Egen jour för akutmedicin är under planering (jourpkl och förstavård)
 • Utsedda tutorer: Ja.
 • Utbildning som erbjuds: 3 år differentierad utbildning. Placering jourpkl, förstavård, pediatri, CCU, samt anestesiologi och intensivvård. Tjänstgöring på övriga specialiteter sker flexibelt med akutmedicinens tjänstebottnar. Övrig information: Utöver interna skolningar på enheten deltar vi i ÅUCS:s specialupptagningsområdes videoutbildningar i akutmedicin (3 ggr/mån). Ytterligar finns möjlighet att deltaga i externa utbildningar (i Finland eller utomlands), samt att utföra randutbildning.
 • Kontaktperson: Överläkare Taneli Väyrynen, (06) 213 1111 (växel), förnamn.efternamn@vshp.fi

Allmänmedicin

 • Specialiseringsplatsernas antal: 2
 • Ansökningstid: Du kan lämna ansökan när som helst (ingen ansökningstid).
 • Jour under specialiseringstiden: Enligt specialiseringsområdets skyldighet till jour.
 • Utsedda tutorer: Ja.
 • Utbildning som erbjuds: Enligt överenskommelse.
 • Övrig information: Den specialiserande är placerad på någon av VCS specialiteter och deltar där i enhetens verksamhet, jourer, utbildningar osv.
 • Kontaktperson: Överläkare Annemari Käräjämäki, primärvårdsenheten, (06) 213 1111 (växel), förnamn.efternamn@vshp.fi

Anestesiologi och intensivvård

 • Specialiseringsplatsernas antal: 1
 • Ansökningstid: Du kan lämna ansökan när som helst (ingen ansökningstid).
 • Jour under specialiseringstiden: Ja. Hör till uppgiften.
 • Utsedda tutorer: Ja.
 • Utbildning som erbjuds: Hands on och teoretisk utbildning (på verksamhetsstället och extern utbildning).
 • Kontaktperson: Överläkare Markku Virkkilä, (06) 213 1111 (växeln), förnamn.efternamn@vshp.fi

Barnsjukdomar

 • Specialiseringsplatsernas antal: 3
 • Ansökningstid: Du kan lämna ansökan när som helst (ingen ansökningstid).
 • Jour under specialiseringstiden: Ja 4 ggr/mån i genomsnitt.
 • Utsedda tutorer: Ja.
 • Utbildning som erbjuds: Ramutbildning + 10 utbildningsdagar/år. Möjlighet till 1 år differentierad utbildning inom barnneurologi.
 • Kontaktperson: Överläkare Tarja Holm, (06) 213 1111 (växel), förnamn.efternamn@vshp.fi

Gynekologi och förlossningar

Specialiseringsplatsernas antal: 2

Ansökningstid: Du kan lämna ansökan när som helst (ingen ansökningstid).
Jour under specialiseringstiden: Ja. Framjour ca 4 ggr/mån. Jour inleds då man kan de basala sakerna, efter ca 6 månader. De första 3 mån finns bakjouren på sjukhuset och efter det hemma.

Utsedda tutorer: Ja.

Utbildning som erbjuds: Av tjänstgöringen godkänns 2 år som specialiseringsutbildning. Extern utbildning 10 dagar/år, klinikens interna utbildningar.

Kontaktperson: Överläkare Tanja Skuthälla, (06) 213 1111 (växel), förnamn.efternamn@vshp.fi

 

Hudsjukdomar och allergologi

Specialiseringsplatsernas antal: 1

Ansökningstid: Du kan lämna ansökan när som helst (ingen ansökningstid).

Jour under specialiseringstiden: Ja.

Utsedda tutorer: Ja.

Utbildning som erbjuds: Videoutbildning, SILY etc.

Övrig information: Kunskaper i svenska språket ett krav. Lediganslås i Finlands Läkartidning.

Kontaktperson: Överläkare Johanna H. Hagman, (06) 213 1111 (växel), förnamn.efternamn@vshp.fi

 

Inremedicin

Specialiseringsplatsernas antal: 10

Ansökningstid: Du kan lämna ansökan när som helst (ingen ansökningstid).

Jour under specialiseringstiden: Ja. Framjour ca 3-4 gånger/mån. De flesta specialiserande läkare gör högst 12 timmar långa jourpass, men det är även möjligt att göra ”hela” 24 timmars pass.

Utsedda tutorer: Ja.

Utbildning som erbjuds: Stamutbildning samt 1,5 år differentierad utbildning. Förutom inom inremedicin kan man göra en del av den differentierade utbildningen inom kardiologi, gastroenterologi, infektionssjukdomar, endokrinologi, nefrologi och hematologi.

Kontaktperson: Överläkare Otto Knutar, (06) 213 1111 (växel), förnamn.efternamn@vshp.fi

 

Kirurgi

Specialiseringsplatsernas antal: 12

Ansökningstid: Du kan lämna ansökan när som helst (ingen ansökningstid).

Jour under specialiseringstiden: Ja.

Utsedda tutorer: Ja.

Utbildning som erbjuds: Ramutbildning inom kirurgi.

Övrig information: Möjlighet till 1 år differentierad utbildning inom olika kirurgiska specialiteter enligt skilda avtal.

Kontaktperson: Överläkare i urologi MD Christian Palmberg, (06) 213 1111 (växel),
förnamn.efternamn@vshp.fi  

 

Lungsjukdomar och allergologi

Specialiseringsplatsernas antal: 1-2

Ansökningstid: Du kan lämna ansökan när som helst (ingen ansökningstid).

Jour under specialiseringstiden: Ja. Tredje jour och kvällsjour.

Utsedda tutorer: Ja.

Utbildning som erbjuds: Utbildningens längd 1 år. Klinik meetings, daglig handledning, deltagande i interna och externa skolningar 10 dagar i året.

Övrig information: Möjlighet att deltaga i epidemiologiskt forskningsprojekt eller i lungcancerforskning. Mål för specialkunnande är invasiv pulmonologi.

Kontaktperson: Överläkare Johan Söderström, (06) 213 1111 (växel), förnamn.efternamn@vshp.fi 

 

Neurologi

Specialiseringsplatsernas antal: 1

Ansökningstid: Du kan lämna ansökan när som helst (ingen ansökningstid).

Jour under specialiseringstiden: Nej. III-jour önskvärt.

Utsedda tutorer: Ja.

Utbildning som erbjuds: 2 år differentierad utbildning enligt fakulteternas anvisningar

Kontaktperson: Överläkare Jukka Saarinen, (06) 213 1111 (växel), förnamn.efternamn@vshp.fi

 

Onkologi

Specialiseringsplatsernas antal: 1-3

Ansökningstid: Du kan lämna ansökan när som helst (ingen ansökningstid).

Jour under specialiseringstiden: Ja. Avdelningsjour ca 1 gång/mån och möjlighet att joura på samjouren.

Utsedda tutorer: Ja.

Utbildning som erbjuds: Täcker den utbildning som krävs för onkologi och strålbehandling.

Övrig information: Onkologiska kliniken på Vasa centralsjukhus är Finlands största onkologiska enhet på centralsjukhusnivå. Sköter strålbehandlingen för 1000 patienter i året, sköter alla indikationer, en fungerande klinisk forskningsenhet, avdelning med 17 platser, effektiv poliklinik, professor i klinisk onkologi och klinisk lärare.

Kontaktperson: Professor Antti Jekunen, (06) 213 1111 (växel),

förnamn.efternamn@vshp.fi

 

Patologi

Specialiseringsplatsernas antal: 1

Ansökningstid: Du kan lämna ansökan när som helst (ingen ansökningstid).Jour under specialiseringstiden: Nej.

Utsedda tutorer: Ja.

Utbildning som erbjuds: Obduktion, histopatologi, cytologi, immunhistokemi. Randutbildning försöker arrangeras. Utbildningen är systematisk och man går växelvis igenom patologins olika delområden, bl.a. gynekologi, bröstcancer, urologisk patologi, hudpatologi.

Kontaktperson: Överläkare Carl-Marcus Svartbäck, (06) 213 2584, förnamn.efternamn@vshp.fi 

 

Psykiatri

Specialiseringsplatsernas antal: 5, vid behov kan överenskommas om fler

Ansökningstid: Du kan lämna ansökan när som helst (ingen ansökningstid).

Jour under specialiseringstiden: Ja. Ingår och jourer erbjuds för tillfället.

Utsedda tutorer: Ja.

Utbildning som erbjuds: Utbildning från Åbo universitet som ingår i specialiseringen (videoföreläsningar, vid behov psykoterapiutbildning via Åbo universitet under specialiseringen), utbildning varje vecka med utbildningsöverläkaren, dagligt stöd i det kliniska arbetet.

Övrig information: Platsen är tvåspråkig. Under specialiseringen kan man studera svenska. Sålunda förbättrar tvåspråkigheten arbetsmöjligheter på den Nordiska arbetsmarknaden.

Kontaktperson: Direktör för psykiatriska ansvarsområdet och överläkare Mirja Remes, (06) 213 1111 (växel), förnamn.efternamn@vshp.fi

 

Radiologi

Specialiseringsplatsernas antal: 1

Ansökningstid: Du kan lämna ansökan när som helst (ingen ansökningstid).

Jour under specialiseringstiden: Nej. Specialiserande som arbetat en längre tid kan joura.

Utsedda tutorer: Ja.

Utbildning som erbjuds: Vi koncentrerar oss på att introducera den specialiserande i grunderna i nativundersökningar, ultraljudsundersökningar, mammografier, datatomografier, magnetröntgen, samt ultraljudsstyrda biopsier. En kortare introduktion ges till angiografier.

Övrig information: På Diagnostikcentret finns specialiseringsområden på patologin, laboratoriet och klinisk fysiologi. Enligt överenskommelse möjlighet att utföra specialiseringens randutbildningar.

Kontaktperson: Överläkare Reijo Autio, (06) 213 1111 (växel),

förnamn.efternamn@vshp.fi

 

Ögonsjukdomar

Specialiseringsplatsernas antal: ca. 4 specialiserande samtidigt

Ansökningstid: Du kan lämna ansökan när som helst (ingen ansökningstid).

Jour under specialiseringstiden: Nej. Inget jourkrav, men specialiserande har fått joura på samjouren om de velat.

Utsedda tutorer: Ja.
Utbildning som erbjuds: Interna meetings, därtill deltar vi varje vecka i videomeetings som OYS/TAYS ordnar. Bra möjligheter att slippa på externa utbildningar. Som specialiseringsutbildning godkänns 2-3 år beroende på universitet.

Kontaktperson: Överläkare Janne Järvenpää, (06) 213 1111 (växel),

förnamn.efternamn@vshp.fi

 

Öron-, näs- och halssjukdomar

Specialiseringsplatsernas antal: 1

Ansökningstid: Du kan lämna ansökan när som helst (ingen ansökningstid).

Jour under specialiseringstiden: Ja. Ca 3-4 ggr/månad, vardagar.

Utsedda tutorer: Ja.

Utbildning som erbjuds: Den utbildning som krävs för specialiseringen på centalsjukhusnivå i sin helhet.

Kontaktperson: Överläkare Christian Fremling, (06) 213 1111 (växel), förnamn.efternamn@vshp.fi

 

 

Specialtandläkarutbildning:

 

Tandregleringsvård, Mun- och käkkirurgi, Klinisk odontologi

Specialiseringsplatsernas antal: På mun- och käkkirurgipolikliniken finns en 50 % specialiseringstjänst i klinisk odontologi. Tidvis är även specialiseringsperioder i tandregleringsvård och mun- och käkkirurgi möjliga.

Ansökningstid: Du kan lämna ansökan när som helst (ingen ansökningstid).

Jour under specialiseringstiden: Nej.

Utsedda tutorer: Ja.

Utbildning som erbjuds: I praktiken är den specialiserande på poliklinik 2-3 dagar/vecka, vilket möjliggör samtidig hvc-tjänstgöring 2-3 dagar/vecka.

Kontaktperson: Övertandläkare Rosita Kantola (klinisk odontologi), övertandläkare Minna Ehrnrooth (tandregleringsvård), övertandläkare Kari Panula (mun- och käkkirurgi), (06) 213 1111 (växel), förnamn.efternamn@vshp.fi

 

 

20.04.2020 Sairaanhoidonhallinto