CLES-enkät för specialiserande läkare och amanuenser

Avsikten med den här enkäten är att kartlägga och utvärdera den handledning som ges på Vasa centralsjukhus. Enkäten baserar sig på CLES-mätaren (©Clinical Learning Environment Scale, Saarikoski M. 2002, 2008).

 

CLES-enkät

27.11.2018 sairaanhoidonhallinto