Våra lediga läkartjänster hittar du här:

Våra lediga jobb

Alla våra lediga läkartjänster (ordinarie/vikariat) är inte hela tiden synliga på rekryteringstjänsten Kuntarekry. Hittar du inte en tjänst som väcker ditt intresse så kan du kontakta oss. Se kontaktuppgifter nedan.

Ansvarsområden:

Ansvarsområdet för barn: Ansvarsområdesdirektör Tarja Holm

Diagnostikcentret: Tf. diagnostikcentretsdirektör Susanna Luukkonen

Medicinska ansvarsområdet: Ansvarsområdesdirektör Christian Kantola

Operativa ansvarsområdet: Ansvarsområdesdirektör Peter Nieminen

Psykiatriska ansvarsområdet: Ansvarsområdesdirektör Juha Kemppinen
   

Specialområden:

Allmän kirurgi: Överläkare Jaana Elberkennou

Akutmedicin: Överläkare Taneli Väyrynen

Anestesi: Överläkare Markku Virkkilä

Barnkirurgi: Överläkare Harri Rajakorpi

Barnneurologi: Överläkare Jan Olme

Barnpsykiatri: Överläkare Kristiina Forsman

Barnsjukdomar: Ansvarsområdesdirektör Tarja Holm

Blodkärlskirurgi: Överläkare Olli Hautero

Gastrokirurgi: Överläkare Jan Andersén

Gynekologi och förlossningar: Överläkare Sari Silventoinen

Hudsjukdomar: Överläkare Johanna Hagman

Infektionssjukdomar: Överläkare Juha Salonen och Ansvarsområdesdirektör Christian Kantola

Inremedicin: Överläkare Otto Knutar

Kardiologi: Överläkare Mari-Anne Vaittinen

Specialiserande och studerande (amanuensser) i kirurgi: Överläkare Christian Palmberg

KLF och nukleärmedicin: Överläkare Risto Niemi

Klinisk kemi: Laboratorieöverläkare Susanna Luukkonen

Klinisk mikrobiologi: Laboratorieöverläkare Suvi-Sirkku Kaukoranta

Klinisk neurofysiologi: Chefsöverläkare Reijo Autio

Lungsjukdomar: Överläkare Heidi Andersén

Medicinsk rehabilitering: Överläkare Hedvig Grannas-Honkanen

Neurologi: Överläkare Jukka Saarinen

Onkologi: Överläkare Antti Jekunen

Ortopedi: Överläkare Erno Lehtonen-Smeds

Patologi: Överläkare Carl-Marcus Svartbäck

Psykogeriatri: Ansvarsområdesdirektör Juha Kemppinen

Radiologi: Chefsöverläkare Reijo Autio

Tand-, mun- och käksjukdomar: Övertandläkare Kari Panula

Ungdomspsykiatri: Ansvarsområdesdirektör Juha Kemppinen

Urologi: Överläkare Christian Palmberg

Vuxenpsykiatri: Ansvarsområdesdirektör Juha Kemppinen

Ögonsjukdomar: Tf. överläkare Marja Suutari

Öron-, näs- och strupsjukdomar: Överläkare Christian Fremling

Apoteket:

Apotekare Jussi-Pekka Rauha

 

E-post: fornamn.efternamn@vshp.fi
Tel: (06) 213 1111 (växeln)

 

27.05.2019 Redaktion_Toimitus