Våra lediga läkartjänster hittar du här:

Våra lediga jobb

Alla våra lediga läkartjänster (ordinarie/vikariat) är inte hela tiden synliga på rekryteringstjänsten Kuntarekry. Hittar du inte en tjänst som väcker ditt intresse så kan du kontakta oss. Se kontaktuppgifter nedan.

Ansvarsområden:

Ansvarsområdet för barn: Ansvarsområdesdirektör Tarja Holm

Diagnostikcentret: Tf. diagnostikcentretsdirektör Susanna Luukkonen

Medicinska ansvarsområdet: Ansvarsområdesdirektör Antti Jekunen

Operativa ansvarsområdet: Ansvarsområdesdirektör Peter Nieminen

Psykiatriska ansvarsområdet: Ansvarsområdesdirektör Mirja Remes
   

Specialområden:

Allmän kirurgi: 

Akutmedicin: Överläkare Taneli Väyrynen

Anestesi: Överläkare Markku Virkkilä

Barnkirurgi: Överläkare Harri Rajakorpi

Barnneurologi: Överläkare Jan Olme

Barnpsykiatri: Överläkare Kristiina Forsman

Barnsjukdomar: Ansvarsområdesdirektör Tarja Holm

Blodkärlskirurgi: Överläkare Olli Hautero

Gastrokirurgi: Överläkare Jan Andersén

Gynekologi och förlossningar: Överläkare Tanja Skuthälla

Hudsjukdomar: Överläkare Johanna Hagman

Infektionssjukdomar: Överläkare Juha Salonen och chefsöverläkare Christian Kantola

Inremedicin: Överläkare Otto Knutar

Kardiologi: Överläkare Mari-Anne Vaittinen

Specialiserande och studerande (amanuensser) i kirurgi: Överläkare Christian Palmberg

KLF och nukleärmedicin:

Klinisk kemi: Laboratorieöverläkare Susanna Luukkonen

Klinisk mikrobiologi: Laboratorieöverläkare Suvi-Sirkku Kaukoranta

Klinisk neurofysiologi:

Lungsjukdomar: Överläkare Johan Söderström

Medicinsk rehabilitering: Överläkare Hedvig Grannas-Honkanen

Neurologi: Överläkare Jukka Saarinen

Onkologi: Överläkare Antti Jekunen

Ortopedi: Överläkare Erno Lehtonen-Smeds

Patologi: Överläkare Carl-Marcus Svartbäck

Psykogeriatri: Ansvarsområdesdirektör Mirja Remes

Radiologi: Överläkare Reijo Autio

Tand-, mun- och käksjukdomar: Övertandläkare Kari Panula

Ungdomspsykiatri: Ansvarsområdesdirektör Mirja Remes

Urologi: Överläkare Christian Palmberg

Vuxenpsykiatri: Ansvarsområdesdirektör Mirja Remes

Ögonsjukdomar: Överläkare Janne Järvenpää

Öron-, näs- och strupsjukdomar: Överläkare Christian Fremling

Apoteket:

Apotekare Jussi-Pekka Rauha

 

E-post: fornamn.efternamn@vshp.fi
Tel: (06) 213 1111 (växeln)

 

21.04.2020 Sairaanhoidonhallinto