Vasa centralsjukhus har gjort avtal med Helsingfors och Åbo universitet för att arrangera medicinsk grundutbildning på VCS. Medicine studeranden från andra medicinska fakulteter kan också göra sin praktikperiod på VCS. Avtal för att arrangera specialiseringsutbildning har gjorts med de medicinska fakulteterna.

Grundutbildningsavtal som Vasa sjukvårdsdistrikt ingått med Helsingfors universitet

Specialitet, utbildningsplats / utbildningstid / utbildare:

 • Anestesiologi, VCS / 1,5 sp / Markku Virkkilä
 • Lungsjukdomar, VCS / 1,5 sp / Johan Söderström
 • Kirurgi och inremedicin, VCS / 3 sp + 3 sp / Otto Knutar
 • Barnsjukdomar, VCS / 1,5 sp / Tarja Holm
 • Neurologi, VCS / 1,5 sp / Jukka Saarinen
 • Gynekologi, VCS / 1,5 sp / Tanja Skuthälla
 • Allmänmedicin, Vasa sjukvårdsdistrikt (6 hälsostationer) / 1,5 sp / utbildningsansvariga läkare vid respective hvc

 

Grundutbildningsavtal som Vasa sjukvårdsdistrikt ingått med Uleåborg universitet

Specialitet, utbildningsplats / utbildningstid / utbildare:

 • Allmänmedicin, Vasa hvc / enligt överenskommelse / utbildningsansvarig läkare vid hvc

 

Grundutbildningsavtal som Vasa sjukvårdsdistrikt ingått med Åbo universitet

Specialitet, utbildningsplats / utbildningstid / utbildare:

 • Barnsjukdomar, VCS / 1,5 sp / Marja-Leena Blokzijl
 • Kirurgi, VCS / 1,5 sp - 3 sp / Erno Lehtonen-Smeds, Patrik Ehnström
 • Inremedicin, VCS / 1,5 sp - 3 sp / Risto Tertti, Otto Knutar
 • Öron-, näs- och strupsjukdomar, VCS / 1,5 sp / Juhani Pöntinen
 • Anestesiologi, VCS / 1,5 - 3 sp / Johan Smeds
 • Gynekologi, VCS / 1,5 sp / Tanja Skuthälla
 • Onkologi, VCS / 0,2 sp / Antti Jekunen, Heidi Bengts
 • Hudsjukdomar och allergologi, VCS / 1,5 sp / Johanna Hagman
 • Lungsjukdomar, VCS / 1,5 sp / Johan Söderström

 

Specialiseringsutbildningsavtal som Vasa sjukvårdsdistrikt ingått med Helsingfors universitet

Specialitet, utbildningsplats / utbildningstid / utbildare:

 • Anestesiologi och intensivvård, VCS / 2 år / Markku Virkkilä
 • Kardiologi, VCS / 1 år 6 mån / Mari-Anne Vaittinen
 • Psykiatri, VCS / 6 år / Mirja Remes
 • Kirurgi/stamutbildning, VCS / 2 år 3 mån eller 2 år 6 mån /
 • Gastrokirurgi, VCS / 1 år /
 • Inremedicin/stamutbildning, VCS / 2-3 år / Otto Knutar, Risto Tertti
 • Barnneurologi, VCS / 1 år / Jan Olme
 • Barnsjukdomar, VCS / 1 år 6 mån - 2 år 6 mån / Tarja Holm
 • Lungsjukdomar och allergologi, VCS / 1 år / Johan Söderström
 • Hudsjukdomar och allergologi, VCS / 1 år / Johanna Hagman
 • Endokrinologi, VCS / 1 år / Otto Knutar
 • Allmänmedicin, Korsholms hvc / 2 år / Fredrika Collander
 • Allmänmedicin, Närpes hvc / 2 år / Anna-Maria Sandberg
 • Allmänmedicin, Malax-Korsnäs hvc / 2 år / Lars-Erik Malm
 • Allmänmedicin, Vasa hvc / 2 år / Tanja Eriksson
 • Allmänmedicin, Jakobstadsnejdens hvc / 2 år / Britt-Mari Bjon
 • Allmänmedicin, Kristinestadsnejdens hvc / 2 år / Jaana Sjöqvist

 

Specialiseringsutbildningsavtal som Vasa sjukvårdsdistrikt ingått med Tammerfors universitet

Specialitet, utbildningssjukhus / utbildningstid / utbildare:

 • Kirurgi, VCS / 2 år 6 mån - 3 år /
 • Öron-, näs- och strupsjukdomar, VCS / 2 år / Christian Fremling
 • Gynekologi och förlossningar, VCS / 2 år / Tanja Skuthälla
 • Inremedicin/stamutbildning, VCS / 2 år 3 mån / Otto Knutar, Risto Tertti
 • Inremedicin/eriytyvä, VCS / 1 år - 1 år 6 mån / Otto Knutar, Risto Tertti
 • Onkologi/eriytyvä, VCS / 2 år / Antti Jekunen
 • Radiologi, VCS / 2 år / Reijo Autio
 • Barnsjukdomar, VCS / 2 år 3 mån - 2 år 9 mån / Tarja Holm
 • Patologi, VCS / 2 år / Marcus Svartbäck
 • Neurologi, VCS / 2 år / Jukka Saarinen
 • Lungsjukdomar och allergologi, VCS / 12 mån / Johan Söderström
 • Hudsjukdomar och allergologi, VCS / 2 år / Johanna Hagman
 • Endokrinologi, VCS / 1 år / Otto Knutar
 • Kardiologi, VCS / 1 år - 1 år 6 mån / Mari-Anne Vaittinen
 • Fysiatri, VCS / 2 år /
 • Urologi, VCS / 1 år / Christian Palmberg
 • Ögonsjukdomar, VCS / 2 år / Janne Järvenpää
 • Gastroenterologi, VCS / 1 år / Christian Nielsen
 • Geriatri, Vasa centralsjukhus, Vasas hem- och anstaltsvård, Vasa stadssjukhus / 1 mån - /
 • Hematologi, VCS / 1 år / Sanna Asplund

 

Specialiseringsutbildningsavtal som Vasa sjukvårdsdistrikt ingått med Åbo universitet

Specialitet, utbildningssjukhus / utbildningstid / utbildare:

 • Inremedicin, VCS / 1 år 6 mån / Otto Knutar, Risto Tertti
 • Allmän- och gastrokirurgi, VCS / 1 år /
 • Ortopedi, VCS / 1 år / Erno Lehtonen-Smeds
 • Onkologi, VCS / 2 år - 4 år / Antti Jekunen
 • Ögonsjukdomar, VCS / 2 år / Janne Järvenpää
 • Barnsjukdomar, VCS / 2 år 3 mån - 2 år 9 mån / Tarja Holm
 • Akutmedicin, VCS / 4 år 3 mån / Taneli Väyrynen
 • Neurologi, VCS / 2 år / Jukka Saarinen
 • Sjukhusfysiker, VCS / enligt överenskommelse / Juha Rajala
 • Hud- och könssjukdomar, VCS / 2 år / Johanna Hagman
 • Allmänmedicin, VCS / 3 mån (-12 mån) / Karolina Lönnberg
 • Öron-, näs- och strupsjukdomar, VCS / 1 år 6 mån / Christian Fremling
 • Lungsjukdomar och allergologi, VCS / 1 år / Johan Söderström
 • Kardiologi, VCS / 1 år 6 mån / Mari-Anne Vaittinen

 

Specialiseringsutbildningsavtal som Vasa sjukvårdsdistrikt ingått med Uleåborg universitet

Specialitet, utbildningssjukhus / utbildningstid / utbildare:

 • Allmän- och gastrokirurgi, VCS / 1 år /
 • Onkologi, VCS / 1 år 9 mån / Antti Jekunen
 • Ögonsjukdomar, VCS / 2-3 år / Janne Järvenpää
 • Fysiatri, VCS / 2 år /
 • Hudsjukdomar och allegologi, VCS / 2 år / Johanna Hagman
 • Barnsjukdomar, VCS / 2 år 3 mån - 2 år 9 mån / Tarja Holm

 

Specialiseringsutbildningsavtal som Vasa sjukvårdsdistrikt ingått med Östra-Finlands universitet

Specialitet, utbildningssjukhus / utbildningstid / utbildare:

 • Onkologi, VCS / 1 år 9 mån / Antti Jekunen
 • Kardiologi, VCS / 1 år - 1 år 6 mån / Mari-Anne Vaittinen
 • Gastrokirurgi, VCS / 1 år /
 • Ögonsjukdomar, VCS / 2 år / Janne Järvenpää
 • Hudsjukdomar och allergologi, VCS / 2 år / Johanna Hagman
 • Allmänmedicin, VCS / 3 mån / Karolina Lönnberg

 

Utbildningsavtal som ingåtts med Åbo universitet om organisering av klinisk utbildning för specialtandläkare vid Vasa centralsjukhus och Vasa hälsovårdscentral

 Specialitet, utbildningsplats / utbildare:

 • Tandregleringsvård, Mun- och käkkirurgi, Klinisk odontologi, VCS, Vasa hvc / ansvarspersoner inom ifrågavarande specialitet med avklaras specialtandläkarexamen

 

 

20.04.2020 Sairaanhoidonhallinto