Skulle du vilja utföra en del eller hela din specialläkarutbildning på Vasa Centralsjukhus? Skulle du trivas med att jobba på ett tvåspråkigt sjukhus? Känner du dig hemma vid havet?

  

På de här sidorna hittar du viktig information angående genomförandet av specialläkar- och specialtandläkarutbildningen på Vasa centralsjukhus.

 

Kontakta oss gärna, om du blev intresserad!

 

Överläkarnas kontaktuppgifter finns här.

 

Koordinator av specialläkarutbildningen och specialtandläkarutbildningen:

Eija Kalliokoski

Utbildningsplanerare

fornamn.efternams@vshp.fi

28.03.2019 Sairaanhoidonhallinto