AT-samarbetet mellan Vasa och Umeå är klart


I Vasa sjukvårdsdistrikt vill man gärna ta emot svenska AT-läkare – och flera läkarstudenter i Sverige har visat intresse. Samarbetet mellan region Västerbotten och Vasa sjukvårdsdistrikt påbörjades 2018 och nu kommer tjänster för allmäntjänstgöring (AT) med klinisk tjänstgöring i Vasa sjukvårdsdistrikt att sjösättas i januari 2021.

Intresset för ett samarbete initierades av sjukhuset i Vasa och politiker både på finska och svenska sidan har varit positiva. Från finska sidan hoppas man att samarbetet ska ge ökade möjligheter att rekrytera läkare och flera läkarstudenter med anknytning till Finland och med intresse för AT-tjänstgöring i Vasa sjukvårdsdistrikt. För region Västerbotten är det värdefullt att utveckla samarbetet med Österbotten även inom detta område.

Det finns redan ett liknande etablerat samarbete mellan Åland och Akademiska sjukhuset i Uppsala som innebär att AT-läkare anställda i Sverige gör sin kliniska tjänstgöring på Åland. Åland och Uppsala har arbetat fram ramar för hur målen enligt Socialstyrelsens förskrifter ska uppnås vilket har varit till god hjälp i arbete som gjorts på FoU-staben, Enheten för utbildning i Umeå. I Umeå finns redan ett utbildningsprogram för AT-läkare, men det finns skillnader i lagstiftning inom psykiatri och allmänmedicin och för att målen ska uppnås kommer kurs ges för att dessa specifika mål ska uppfyllas.

AT är regelstyrt både till tid och mål och det har varit ett omfattande arbete att få rutiner och struktur att fungera.

Trots pandemin kommer samarbetet sjösättas och de första AT-läkarna rekryteras i oktober för att börja sin tjänstgöring januari 2021. Anpassningar under rådande pandemi blir digitala intervjuer samt att AT-läkarna kommer tjänstgöra under en dryg månad i Umeå för att minimera resandet mellan Vasa och Umeå.

 

Birgit Edman, överläkare inom anestesi- och intensivvård, M.D., AT-chef i Umeå, birgit.edman@regionvasterbotten.se

Clas Alm, FOU-direktör regionvästerbotten, överläkare, professor i infektionssjukdomar, clas.alm@umu.se

Karin Forsén, HR konsult och AT-samordnare i Umeå, karin.forsén@regionvasterbotten.se

Tanja Eriksson, utbildningsöverläkare, AT-studierektor i Vasa,  tanja.eriksson@vaasa.fi

Eija Kalliokoski, utbildningsplanerare Vasa CS: Medicinsk grund- och specialiseringsutbildning, eija.kalliokoski@vshp.fi

Otto Knutar, klinikchef invärtes medicin,  M.D. specialist i inremedicin och endokrinologi, otto.knutar@vshp.fi

Christian Kantola, ansvarsområdeschef MED, christian.kantola@vshp.fi

Christian Palmberg, ansvarsområdeschef OPER, spec i kirurgi och urologi M.D., Ph.D. christian.palmberg@vshp.fi

29.09.2020 HR-enheten 4