Förändringarna inom sjukvården sker fortsättningsvis i en accelererande fart. Medicinen och teknologin utvecklas i en allt raskare takt. Informationsmängden tilltar explosionsartat och ny information – adekvat eller felaktig - finns lättare till förfogande även för patienter. Distanspolikliniker och -behandlingar är redan vardag, liksom webbaserade terapier samt program som bedömer hälsotillståndet med hjälp av artificiell intelligens. Användningen av geninformation som lagrats i biobanker håller på att leda till allt selektivare behandlingar. 

Även patienterna rör sig allt mera och klienternas valfrihet sträcker sig nu även utanför landets gränser. Den forna undergivna och lydiga patienten håller på att bli en självbestämmande, sökande och aktiv kund och konsument som kan kräva service. På de sociala medierna diskuteras kvaliteten på sjukhusen och personalens beteende. Och på webben finns det allt mera jämförelsedata över kvaliteten och köerna på sjukhusen. I Vasa kan vi till vår glädje konstatera att vi ständigt ligger i toppen eller nära toppen i den statistik som THL sammanställer över effektfullheten hos behandlingar.

Den genomgripande reformen av systemet som helhet och den tilltagande konkurrensen som har som mål att få till stånd besparingar på flera miljarder tillför en tilläggskrydda till soppan. Därför är det inte underligt att både patienter och yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården är lindrigt sagt förvirrade bland alla förändringar.

I och för sig är det onödigt att stå emot förändringen. För den kommer oundvikligen och kommer huvudsakligen att föra med sig mycket positivt som förbättrar patientvården och klientens ställning. Naturligtvis bör rädslan om följderna av helt orimliga besparingar och skräckbilderna på extrem genmanipulation tas på allvar. Men om vi klamrar oss fast vid de gamla strukturerna drabbas vi bara av den omtalade kreativa förstörelsen.

I stället för den kreativa förstörelsen är vi snarare i behov av en genuin österbottnisk kreativ kaxighet! Vi måste sträva efter att föregripa förändringarna och påverka hur de omsätts i praktiken. Det är bättre att vara föregångare då det gäller utveckling, innovation och pilotering av nyheter, än att hela tiden ligga ett halvt varv efter de andra.

Vi utgår redan från att den medicinska kvaliteten ska vara av toppklass. Därför är det synnerligen viktigt hur nöjda ni som kunder och klienter är med oss och våra tjänster.

Hur ska vi på sjukhuset kunna förändra våra attityder och utveckla vår verksamhet i en mera kundorienterad riktning? Motsvarar servicen kundens behov? Kan kunden delta i vården som en aktivare aktör? Får kunden tillräckligt med information? Upplever kunden att betjäningen är så bra att hon vid behov igen vill använda sig av de tjänster som vårt sjukhus erbjuder, men också kan rekommendera dem till andra?  

Det här är den typ av information och förståelse som vi behöver för att utveckla vår verksamhet och som vi bara kan få av er, våra kunder. Vi behöver alltså få respons av er och därför har vi utvecklat våra elektroniska responskanaler, men också som första sjukhus i Finland grundat ett kundråd för vårt sjukhus. Dessutom får vi nödvändig information av våra kunder via vår servicepunkt och våra erfarenhetsexperter.

Även de här färska, nya webbsidorna representerar vår strävan att utveckla vår verksamhet i en kundorienterad riktning. Dessa sidor kommer i allt högre grad att innehålla information som ni önskar och behöver.

Vårt sjukhus och våra specialsjukvårdstjänster blir kvar i Österbotten om ni som använder er av dessa tjänster upplever dem som högklassiga och som era egna – dvs. som något som det är värt att bevara!

Auvo Rauhala

Skribenten arbetar på vårt sjukhus som chefsöverläkare.
02.12.2015 VKSadmin