”Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren.” (Luk 2:10-11)

Barnens förväntansfulla glädje inför julaftonen går det inte att ta miste på. För oss vuxna däremot är bekymren allt för många. Stressen vill inte släppa sitt grepp och en lätt irritation kan hota att förstöra julstämningen. Desto större orsak har vi att lugna oss och söka oss till julnattens stilla men samtidigt översvällande glädje.

Låt din glädje bo i mig. Låt den växa till och låt den flöda över i överflödandets fullkomlighet. Amen

Med julhälsningar sjukhusprästen Krista Riipinen

Sjukhusprästen

23.12.2015 VKSadmin