2016

Anklagelserna om felaktiga uppgifter i det utlåtande som SHM:s tjänsteman gav grundlagsutskottet HÅLLER STRECK

20.12.2016
Minister Juha Rehula försäkrar i måndagens Helsingin Sanomat att han skulle ”vara tvungen att avgå om anklagelserna om de felaktiga uppgifterna höll streck”....

En fyrbent vän visar vägen

05.12.2016
Då Terttu Tyni öppnar sin dörr hemma i Jakobstad störtar den hurtiga Nana glatt fram till besökarna för att hälsa och ta emot krafsningar. Den ett par år gam...

Minnesskötaren informerar: Hur kan jag förbättra och upprätthålla minnet?

02.12.2016
Man kan förbättra minnet genom att sköta om sin hälsa i preventivt syfte, även om de som redan insjuknat också har ett utbyte av att upprätthålla hjärnhälsan...

Ryggen behöver vila och rörelse i arbetet

30.11.2016
Värker du i ryggen? Hela 85 procent av finländarna lider ibland av ryggbesvär. En del av problemen beror på säsongsartade olycksfall eller arbeten, såsom...

Dela ditt ljus på sociala medier

01.11.2016
Tänd ett ljus. Simon Lampenius och Sixten Ekstrand vid Kyrkans central för det svenska arbetet uppmanar folk att dela sina bilder på brinnande ljus med andra...

Glädjande kommentarer för vårt sjukhus då chefsöverläkarna hördes vid ministeriet

21.09.2016
På tisdagen den 20 september hade social- och hälsovårdsministeriet arrangerat ett hörande av chefsöverläkarna. Temat var förändringarna i hälso- och...

Väder och vind - att inleda samtal

20.07.2016
  ”Finländare känns igen på att de alltid talar om vädret”, sade en utlänning, som iakttagit oss från ett utifrånperspektiv. Det hade jag inte tänkt på, inte...

Stilla rummet - lugn och ro alla dagar, för alla

13.07.2016
I maj invigdes stilla rummet här på centralsjukhuset, ett rum för stillhet och eftertanke. Att kunna dra sig tillbaka för en stund, samla tankarna, för att...

Utsikt från mitt fönster

11.07.2016
Parkeringshusets tak har gett anledning till många intressanta iakttagelser under sommaren så här långt. I bakgrunden svallar södra Stadsfjärden och gröna tr...

Alexandra Sippus – med depression, tvångstankar och självdestruktivitet som expertområden

21.06.2016
Jag ville bli erfarenhetsexpert… …i och med att jag via utbildningen ville lära mig med nya färdigheter och göra mig förtrogen med andra människors...

Vasa centralsjukhus framtid – planering och kamp

14.06.2016
Om någon av dina närstående eller du själv varit i behov av den service som Vasa centralsjukhus erbjuder, vet du också hur viktigt det är att vården ges...

Maj-Len Kuivamäki - erfarenhetsexpert på panikångest

30.05.2016
Jag ville bli erfarenhetsexpert för att… …jag själv lidit av panikångest, och kände att jag vill hjälpa andra som brottas med liknande problem. Jag känner de...

Thuy Luu – med depression och paniksyndrom som kompetensområden

17.05.2016
Erfarenhetsexperterna har under livets gång lidit av olika psykiska störningar, allt ifrån djupa skräcktillstånd till svåra depressioner. Nu vill de...

Stilla rummet invigdes - välkommen att koppla av en stund invid konst

16.05.2016
På Vasa centralsjukhus har man i all stillhet färdigställt ett nytt rum som är öppet för alla - såväl patienter, anhöriga, besökare som sjukhusets personal h...

Barnavdelningen fylldes av kramdjur

21.04.2016
Ungdomsorganisationen Rotaract gladde barnavdelningens patienter med sin donation av söta kramdjur. De aktiva medlemmarna, så kallade rotaractorerna Anniina...

Johnny Forsman – kompetensområden: utbrändhet, depression och psykossjukdom

08.04.2016
Erfarenhetsexperterna har under livets gång lidit av olika psykiska störningar, allt ifrån djupa skräcktillstånd till svåra depressioner. Nu vill de...

"Min bön"

24.03.2016
Här har du mig, En av dem som misslyckats. Också jag känner mig misslyckad: i mitt kristna liv, i mitt liv som lärjunge, i mitt yrkesliv. Min natt är så lång...