Jag ville bli erfarenhetsexpert…

…i och med att jag via utbildningen ville lära mig med nya färdigheter och göra mig förtrogen med andra människors erfarenheter av psykiska sjukdomar. Jag ville också hjälpa andra som insjuknat i psykiska sjukdomar genom mina egna tidigare erfarenheter.

 

Jag insåg att jag ville bli erfarenhetsexpert…

…då min vän fick se en annons i Vasabladet om en utbildning för erfarenhetsexperter och rekommenderade den för mig. Då jag själv läste annonsen stod det klart för mig att jag måste söka mig till den här utbildningen. Tanken om att hjälpa andra har pyrt inombords redan en längre tid, men jag har inte råkat på något lämpligt innan den här utbildningen.

 

Mest så hoppas jag på…

…att jag ska få en möjlighet att föreläsa för grupper av olika storlek, såsom exempelvis olika student- och yrkesgrupper. Jag önskar att jag ska kunna ge både dem som insjuknat och deras anhöriga hopp, stöd och råd.

 

Det intressantaste på utbildningen var…

… att få lära sig känna alla kurskamrater och lyssna på deras livsberättelser. Dessutom fick vi lyssna på flera intressanta föreläsningar som också gav mig mycket.

 

Jag erbjuder mina tjänster som erfarenhetsexpert …

… på svenska och finska.

 

Behöver exempelvis din förening en erfarenhetsexpert som kan fungera som utbildare eller stödperson? Se tilläggsinformation:

Erfarenhetsexperter från psykiatriska specialiteten

21.06.2016 VKSadmin