Erfarenhetsexperterna har under livets gång lidit av olika psykiska störningar, allt ifrån djupa skräcktillstånd till svåra depressioner. Nu vill de nyutexaminerade psykiatriska erfarenhetsexperterna berätta om hur de insjuknade och visa sina olycksbröder- och systrar att det är möjligt att klara av även svåra situationer.

 

Jag förstod att jag ville hjälpa andra som insjuknat

... då jag hade fått psykoterapibehandling och blivit fri från min depression. Jag tänkte att jag kan hjälpa andra som befinner sig i en motsvarande situation genom att berätta om mina egna erfarenheter. 

Jag hade redan tidigare tänkt att det skulle vara fint om jag kunde dela med mig av mina erfarenheter. Så då min vän berättade om en utbildning för erfarenhetsexperter som skulle arrangeras i Vasa var jag direkt med på noterna.

 

Jag kom till insikt att jag hade insjuknat…

… då jag redan under en längre tid hade varit ordentligt trött och hade en känsla av att något håller på att hända. Tankarna gick som i en spiral som stegvis blev allt värre. Jag insjuknade i allvarlig utmattning och drabbades slutligen av en psykos, som fungerade som kroppens egen försvarsmekanism.  Min psykos behandlades på Roparnäs, men det hindrade mig inte från att insjukna i depression. Då trodde jag att alla mina känslor var normala, men i efterskott förstår jag att jag borde ha sökt hjälp tidigare.

 

Den svåraste utmaningen under utbildningen kom...

… då jag skulle prata öppet om mina erfarenheter. Tidigare hade jag inte berättat för någon om mina erfarenheter av sjukdomen – det var något helt nytt och en aning skrämmande. Jag upplever att det finns könsrelaterade skillnader i hur människor förhåller sig till olika saker: det är möjligen lättare för kvinnor att berätta om personliga angelägenheter än vad det är för män.

 

Gruppandan under erfarenhetsexpertutbildningen…

… var stark! Man kände sig trygg i gruppen. Redan från början så fanns det en stark känsla av gemenskap i gruppen och därför var det också lättare att öppna sig och berätta om sina erfarenheter. Jag har också hittat bra bekanta bland gruppmedlemmarna. Vi har skapat en egen Facebookgrupp för att vi ska kunna berätta om våra erfarenheter om kommande utbildningar och evenemang där vi fungerar som stödpersoner. Säkert kommer vi även fortsättningsvis att hålla kontakten med varandra via Facebookgruppen och eventuellt träffas på nytt för att diskutera olika saker.

 

Det mest intressanta under utbildningen…

… var lektionerna om gruppdynamik. Naturligtvis var det också mycket intressant att lyssna på de andras personliga berättelser.

 

Jag erbjuder mina tjänster som erfarenhetsexpert

… i första hand på svenska. Som erfarenhetsexpert vill jag fungera som stödperson och föreläsa om mina erfarenheter, men också arbeta som utbildare. Framträdanden är inget problem.

 

I majnumret av tidningen Hembesöket kan du också läsa om hur två nyblivna erfarenhetsexperter, Anna och Jyrki, tacklade sina svårigheter, men också läsa mer om det psykiatriska specialområdets utbildning för erfarenhetsexperter!

 

Behöver exempelvis din förening en erfarenhetsexpert som kan fungera som utbildare eller stödperson? Då kan du ta kontakt med sjukskötare Camilla Pitkänen (fornamn.efternamn(at)vshp.fi)

 

08.04.2016 VKSadmin