Jag ville bli erfarenhetsexpert för att…

…jag själv lidit av panikångest, och kände att jag vill hjälpa andra som brottas med liknande problem. Jag känner det som mitt kall att arbeta med stödarbete av det här slaget.

 

Redan innan erfarenhetsexpertutbildningen…

…berättade jag öppet om min sjukdom för många. Samtidigt upptäckte jag att det finns många som haft liknande problem. Det kändes som om det hjälpte både mig och andra att prata om det.

 

Det som var intressant på utbildningen…

…var att få lyssna på andras personliga berättelser. Vi pratade också beundransvärt öppet om våra erfarenheter. Men dessutom behandlade man många olika intressanta teman på kursen: till exempel så var det en psykolog som berättade om olika sinnesstörningar. Under utbildningen lärde jag mig mycket nytt. Jag visste till exempel inte att det finns så många olika psykiska sjukdomar.

 

Jag fick min viktigaste lärdom…

…då jag blev medveten om att jag led av sjukdomen, som bröt ut till följd av burnouten. På kursen fick jag mycket stöd och en större självsäkerhet för varje livsområde.

 

Det svåraste var…

… då jag måste skriva min egen livshistoria. Skrivandet och kursen som helhet var mycket intensiva arbetsprocesser. Däremot har jag blivit van att vara med olika människor och hålla tal, så därför är jag inte längre spänd då jag ska stå framför grupper.

 

Jag ser framemot att fungera som erfarenhetsexpert…

… i diverse situationer. Jag vill gärna hjälpa dem som exempelvis lider av rusmedelsproblem eller ångest. Jag hoppas kunna hjälpa människor och få pröva på olika saker som erfarenhetsexpert. Ju fler uppdrag jag får, desto bättre!

 

Jag erbjuder mina tjänster som erfarenhetsexpert …

… både på svenska och finska.

 

Behöver exempelvis din förening en erfarenhetsexpert som kan fungera som utbildare eller stödperson? Se tilläggsinformation:

Erfarenhetsexperter från psykiatriska specialiteten

30.05.2016 VKSadmin