Här har du mig,
En av dem som misslyckats.

Också jag känner mig misslyckad:
i mitt kristna liv,
i mitt liv som lärjunge,
i mitt yrkesliv.

Min natt är så lång,
skall den aldrig ta slut?

Ensamhetens natt.
Misströstans natt.
Besvikelsernas natt.
Den fåfänga väntans natt.

Herre, du behöver inte komma själv.
Jag skulle kanske inte uthärda
mötet med din helighet.

Men sänd åtminstone någon människa
som kan lyssna och som ger mig tid,
som kan berätta för mig vad jag skall göra
och som går några steg vid min sida.

Du som mötte dina lärjungar på stranden,
låt natten vika också i mitt liv.

Ur boken ”Min bön” av Erik Vikström

Sjukhusprästen

24.03.2016 VCSadmin