Man kan förbättra minnet genom att sköta om sin hälsa i preventivt syfte, även om de som redan insjuknat också har ett utbyte av att upprätthålla
hjärnhälsan. Det är mycket som man kan göra själv.
– Förenklat är det så att om man sköter om hjärthälsan, dvs. blodtrycket och kolesterolnivån, sköter man samtidigt om hjärnhälsan. Men dessutom är det viktigt att undvika alkohol i rikliga mängder.

Betydelsen av motion kan heller inte underskattas. Också personer som lider av andra sjukdomar såsom diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar uppmuntras motionera.
– Sist och slutligen är det helheten som är det avgörande. Om man vet att det egna blodtrycket lätt skjuter upp i höjden, desto viktigare är det att leva hälsosamt, påminner minnesskötare Pauliina Lundström.

Hela den här artikeln, där också neurologöverläkare Jukka Saarinen berättar om minnessjukdomar, kan läsas i det nummer av Hembesöket som utkommer nästa vecka.

02.12.2016 VKSadmin