I maj invigdes stilla rummet här på centralsjukhuset, ett rum för stillhet och eftertanke. Att kunna dra sig tillbaka för en stund, samla tankarna, för att sedan gå vidare i nya och gamla spår. Det är många som upplever detta guldkorn under dagen.

En och annan bland personalen på sjukhuset hörde om retreat som vi sjukhuspräster ordnade. Några provade på, någon var flera gånger. Retreat är ett läger där stillheten och tystnaden är innehållet. Därtill erbjuds andakter och fritt formad egen tid.

Retreat kan kännas avlägset och främmande. Ändå är lugn och ro något som de flesta av oss längtar efter. I stilla rummet kan den längtan komma till ro. Det finns nära, tillgängligt och med låga trösklar i F 0.

Stilla rummet är en möjlighet att i små doser ge stillheten utrymme i vardagen. Vardagen för många här på sjukhuset är varierande arbeten att utföra. Andras vardag är att som patient komma för undersökningar och behandlingar. Till ytterligare andras vardag hör att besöka närstående som är inneliggande eller vara följeslagare på patientbesök.

För personal, patienter och närstående ger stillhet ett mervärde. Det vill sjukhuset erbjuda alla som är här oberoende av orsak och hur länge vistelsen varar. Stilla rummet är öppet 24/7, alltså alla dagar i veckan och klockan runt. Det tycker jag är att visa gästfrihet. Välkommen då det passar dig!

Stilla rummet hittar du lättast genom att ta hissen en våning ner från huvudingången. Tryck på knappen till F 0, från hissen till vänster och första dörren till vänster i korridoren.

 

Sjukhusprästen

13.07.2016 VCSadmin