På Vasa centralsjukhus har man i all stillhet färdigställt ett nytt rum som är öppet för alla - såväl patienter, anhöriga, besökare som sjukhusets personal har möjlighet att sitta i stillhet och tystnad och varva ner i stilla rummet.

- Hit kan vem som helst komma och sitta i tystnad oberoende av religion eller livsåskådning. Det stilla rummet är ett annorlunda, positivt och harmoniskt rum dit man lätt kan komma och sitta en stund, berättar träkonstnär Ilona Rista, vars imponerande verk pryder rummet.

Den officiella invigningen av rummet hölls den 16 maj av biskop Björn Vikström, och då pryddes också rummet med ett altare samtidigt som ett löstagbart kors hängdes upp på väggen.

Nyligen färdigställdes inredningen i det stilla rummet med möbler. Rummet pryds sedan tidigare av Esa Siltaloppis naturfotografier med motiv från Vasa, samt Ristas träkonstverk. Konstverket som tillverkats av räfflad panel pryder fönstren och värmeelementen i stilla rummet. Verkets namn MEZZOFORTE som används för att beskriva ljudstyrka betyder ”måttligt starkt”.

- Med namnet ville jag skapa en ny och till och med överraskande anknytning till Stilla rummets tema, säger Rista.

 Ilona Rista, träkonstnär.


Vasa sjukvårdsdistrikt har beviljats statsbidrag för anskaffning av konstverket. Rista som utsågs till årets konstnär år 2014 har arbetat på sitt verk enligt principen En procent till konsten, enligt vilken cirka en procent av ett byggprojekts kostnader används till konst.

Stilla rummet är beläget i sjukhusets huvudbyggnad på våning F0. Enklaste sättet att ta sig dit är om man kommer in via huvudingången och tar hissen invid kaféet ner till våning F0. Rummet är öppet dygnet runt.

19.03.2021 redaktion_toimitus