Parkeringshusets tak har gett anledning till många intressanta iakttagelser under sommaren så här långt. I bakgrunden svallar södra Stadsfjärden och gröna träd inramar min vackra tavla.

 

Som synes av bilden har taket två avdelningar. Den till vänster har fungerat som barnkammare för tre måsungar. Efter en dryg veckas ruvning kläcktes ungarna strax efter midsommar. Sedan dess har de tillbringat sina dagar vandrande och vilande på taket. Föräldraparet har troget vakat över dem. De syns alla som små prickar mitt på takdelen.

 

Till höger på taket har en hel hop andra måsar i varierande skock befunnit sig. Ibland är de borta, de provianterar väl emellanåt. Högljudda ”diskussioner” förekommer också mest hela tiden. Det har säkert inte undgått någon på sjukhuset.

 

Jag tog fotot igår (8.7) från mitt rum i H-husets fjärde våning. Idag 9.7 syns de tre måsungarna inte mera. Kanske jag möter dem på väg hem spatserande på gräsmattan. De har väl fallit över kanten på parkeringshuset. På marken möter de många av sina jämnåriga artfränder. Livet på marknivå ger nya möjligheter, men också nya faror.

 

Jag önskar måsarna lycka till! Vi kan vara leda på måsarnas skrän, men alla måsar har också ett unikt liv alldeles från början.

bloggmåsar.jpg

Sjukhusprästen

11.07.2016 VCSadmin