Om någon av dina närstående eller du själv varit i behov av den service som Vasa centralsjukhus erbjuder, vet du också hur viktigt det är att vården ges snabbt, tryggt och på det egna modersmålet. Verksamheten vid Vasa centralsjukhus har regelbundet figurerat i skriverier i offentligheten. Under den senaste tiden har man framförallt fått läsa om de hotbilder som för tillfället är riktade mot vårt sjukhus framtid. I och med dessa hotbilder vill vi upplysa invånarna i vårt distrikt om att vår uttryckliga vilja är att Vasa centralsjukhus ska tillhandahålla specialiserad sjukvård för invånarna i distriktet, som det enda tvåspråkiga sjukhuset i Finland med en omfattande jourverksamhet som upprätthålls dygnet runt. Nu är det inte tid att fokusera på kritik, utan i stället glömma meningsskiljaktigheter och arbeta för att vi också i framtiden ska få vård på vårt eget sjukhus. Det ligger i hela områdets intresse.

Vasa centralsjukhus vision har redan i flera år varit att Vasa även år 2025 ska vara ett sjukhus med jourverksamhet som upprätthålls dygnet runt. Det är något som vi målmedvetet arbetat för. Programmet VCS 2025 har som mål att vi på alla fronter ska vara ett konkurrenskraftigt och högklassigt sjukhus: där den patientupplevda kvaliteten är den bästa i Finland och vi uppnår en kostnadsbesparing som totalt uppgår till 11 procent, samt där centralsjukhuset är anpassat för förändringarna i vårdreformen. På vår webbplats kan ni bekanta er med vårt strategiprogram.

I över ett decennium har Vasa centralsjukhus 2400 anställda arbetat för att främja kvaliteten och patientsäkerheten vid sjukhuset, vilket också obestridligt nått framgång och varit av nationell toppklass. Från år till år har vi hållit oss helt i den nationella toppen i de mätningar som THL gör om behandlingen av tre folksjukdomar. Enligt Patientförsäkringscentralen är antalet ersatta patientskador hos oss så ringa att vi även där representerar toppen i vårt land. Vi är medvetna om att vi för att nå vår vision måste vara effektivare och mera kundorienterade. Kostnadsbesparingarna har redan främjat vår produktivitet, utan att vi har tummat på kvaliteten och verkningsfullheten i vår verksamhet. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet, och är det bästa sjukhuset i Finland för invånarna i vårt distrikt!

Vi, ledande tjänstemän i Vasa sjukvårdsdistrikt, har haft en djup tillit till att om verksamheten påvisat är högklassig, verkningsfull och effektiv så är det på alla sätt och vis motiverat att upprätthålla ett jourhavande sjukhus i Vasa.

Göran Honga
Direktör

Auvo Rauhala
Chefsöverläkare

Marina Kinnunen
Administrativ överskötare

Olle Gull
Förvaltningsdirektör

29.06.2016 VCSadmin