Det ordnas många evenemang i centralsjukhusets huvudentré. Om du följer vår Facebook-sida får du information om kommande evenemang.
Under sjukhusdagen kunde personal och kunder bekanta sig med de olika patientföreningarna i Vasanejden. Tillfället var populärt och många kom och träffade de 10-tals föreningarna som hade ställt upp sina bord i huvudentrén invid huvudingången.

sjukhusets huvudentré

Marina Sippius, projektledare på vardagshjälpen (på finska Keikka-apu), berättade om de olika möjligheter som Vardagshjälpen erbjuder.  Vardagshjälpen sammanför frivilliga med de som behöver lite hjälp i vardagen eller annars känner sig ensamma. Till exempel kan frivilliga komma med på promenad, komma med som vän till apoteket eller gå till butiken.

Marina Sippius, från vasanejdens föreningare

- Om man behöver lite sällskap eller hjälp i vardagen kan man själv ta kontakt, eller så kan en anhörig kontakta Vasanejdens föreningar och vardagshjälpen, säger Sippius.

 

Samma vecka uppmärksammades internationella ergoterapidagen

Rehabiliteringsformen ergoterapi använder vardagssysslor i terapeutiskt syfte. Ergoterapi används inom de flesta avdelningar på sjukhuset.

- Vi vill att patienterna får känslan att de lyckas och kan göra nytta, säger Nina Toivonen, ergoterapeut.

Med anleding av internationella ergoterapidagen valde sjukhusets ergoterapeuter att lyfta upp hur de bedömer funktionsförmåga. Bedömningen görs med intervjuer och observation av vardagsysslor. Om det är ett barn som går i ergoterapi kan man intervjua barnet och föräldrarna. Barnen kan få leka eller utföra olika vardagssysslor som filmas in. Genom poängsättning och en uppgjord skala kan ergoterapeuten se vad barnet behöver träna på.

vägg med affischer som visar hur ergoterapueter bedömmer funktionsförmåga

 För en del barn kan det vara tvåhandsgreppet som måste tränas upp. Då kan man med hjälp av olika leksaker som kräver två händer öva upp handens funktion.

- Tillexempel genom att sätta på sig en krona eller öppna en kastrull som sitter fast med lock.

ergoterapeuter sätter krona på huvudet

Med terapi och hjälpmedel försöker man förbättra personens vardag så att den blir som hen önskar.

Tills årsskiftet renoveras huvudentré i Vasa centralsjukhus. Vi beklagar eventuella problem som renoveringmedför. Resultatet av renoveringen är ett nytt väntrum och en lugn plats där man kan beställa FPA-taxi. Här kan du läsa hela nyheten.

23.11.2017 Redaktion_Toimitus