Stina Österbro och Vasa centrum i bakgrund

Stina Österbro levde i flera år som närstående till en drogmissbrukare. Erfarenheten gjorde henne till en ny människa och nu vill hon erbjuda sitt stöd som erfarenhetsexpert till andra som kämpar i motsvarande situation. Man måste våga be om hjälp och man måste komma ihåg att hålla fast vid sina rättigheter, påminner Stina. 

Omväxlande livssituationer har format Stina till en stark människa med en gnista att hjälpa andra. Det har gått ett år sedan hon blev färdig med utbildningen för erfarenhetsexperter inom den psykiatriska klinikgruppen vid Vasa centralsjukhus. Stina var den enda inom utbildningen som hade erfarenhet av både ett personligt funktionshinder och att vara närstående till en drogmissbrukare. 

–Efter att ha levt som närstående till en missbrukare har jag fått se hur livet kan vara när det är som värst. En missbrukare kan bli en helt annan person, minns Stina.

Efter skilsmässan säger sig Stina ha fått ett nytt liv. I stället för att peka finger vill hon bygga upp ett förtroende med dem som behöver hjälp och inge dem mod att söka hjälp. Det skulle också krävas en viss förändring i de rådande attityderna ute i samhället.

–Man ska inte behöva skämmas eller försöka ändra på sig själv oavsett vilket problem man dras med. Det är inget fel med att själv ha eller att en anhörig har en sjukdom eller oöverkomliga svårigheter i livet. Du har alltid rätt att få hjälp, uppmuntrar Stina.

Mångsidig fritid ger styrka

Stina har aldrig kunnat gå själv på grund av en skada hon haft sedan födseln: sin första rullstol fick hon redan som sexåring. Det har ändå inte hindrat henne från en aktiv och energisk fritid.  

–När favoritdansbandet är i staden, är inte jag den som sitter hemma. Jag älskar också att röra mig ute i naturen. En gång gjorde min assistent och jag en veckoslutsvandringstur i Hangöskogarna, berättar Stina.

Det frivilliga arbetet ligger henne också varmt om hjärtat, det bevisar ett aktivt deltagande i olika ungdoms-, cp- och anhörigföreningars verksamhet. Vasa centralsjukhus är naturligtvis också ett känt ställe för henne sedan barndomen. I framtiden skulle Stina gärna träffa klienter som behöver kamratstöd till exempel vid servicepunkten på centralsjukhuset eller i små grupper.   

–Jag har haft tur som alltid har fått hjälp när jag har behövt det. Jag önskar att jag också lyckas knyta ett starkt band till dem som behöver min hjälp.

 Stina sitter i ett cafe i Vasa

 

Stina Österbro från Korsnäs är alltid i farten på fritiden och tackar aldrig nej till ett kafébesök. Resor ligger henne också varmt om hjärtat. Norden har hon redan rest runt i och nästa resa går till en varmare destination.

–Min dröm är att få besöka Florida eller Sydtyskland. Jag skulle kunna vara på resande fot hela tiden, jag älskar att resa! 

 

 

 

 

 

Känns det som om du är helt ensam med din sjukdom och saknar kamratstöd?Skulle du vilja diskutera med andra som genomgått det samma som du nu gör? Om du vårdas på en avdelning eller poliklinik kan du fråga personalen om det är möjligt att träffa en erfarenhetsaktör!Text: Anna Jussila
Foton: Mikko Lehtimäki

19.05.2017 VKSadmin