Missbrukare och rehabiliteringsklienter inom mentalvården använder tobaksprodukter oftare än den övriga befolkningen. Tobaksrökning är förknippad med en större somatisk, ofta kronisk, sjuklighet. Dessutom kan rökning dämpa och störa den läkemedelsbehandling som används vid behandling av psykiatriska sjukdomar. Rökningen påverkar dessutom nedbrytningen och effekten av flera läkemedel. I och med det behöver rökare större läkemedelsdoser för att få en tillräcklig effekt av medicinerna. (Projektplan 2017–2018)

Den psykiatriska enheten vid Vasa centralsjukhus deltar under åren 2017–2018 i ett statligt spetsprojekt där man stöder personer med psykiska problem eller missbruksproblem att sluta röka. Rökning är den viktigaste bidragande bakomliggande faktorn till sjuklighet och dödlighet bland personer med psykiska problem, vilken kan förebyggas och raderas (rekommendation om god medicinsk praxis 2012, Ruther med andra. 2014). Målet med projektet är att skapa en nationell verksamhet som bedrivs via hälso- och sjukvårdssystemet och på så sätt stöda personer som lider av psykiska problem eller missbruk att sluta röka. Stödet erbjuds inom den specialiserade sjukvården, primärvården och olika organisationer (Projektplan 2017-2018)

Förutom Vasa sjukvårdsdistrikt deltar också 10 andra sjukvårdsdistrikt i projektet, och i varje sjukvårdsdistrikt finns det en anställd som arbetar med dessa frågor. Dessutom har man i varje sjukvårdsdistrikt tillsatt en rökfrihetsgrupp dit man tillkallar anställda som representerar missbrukarvården, öppenvården och organisationer som erbjuder stödtjänster. Målet är att skapa en enhetlig praxis för hur man kan föra rökning på tal och stöda personer att sluta röka.

I egenskap av regionansvarig besöker jag också enheter inom öppenvården och missbrukarvården för att berätta om projektet, men också för att diskutera om hur man på varje verksamhetsenhet kan stöda sina kunder att sluta röka. Dessutom samarbetar jag med organisationer och sammanslutningar för att exempelvis stöda dem att organisera grupper som erbjuder stöd att sluta röka. Inom ramen för projektet utbildar man också s.k. rökfri-coacher. En rökfri-coach är en person som har erfarenhet av hur det är att sluta röka men också om hur det är att leva med psykiska problem och missbruk. Coachen kan träffas eller ringas då man vill prata om hur man hanterar röksuget och blir rökfri.

Dessutom arbetar man i projektet med att skapa webbmaterial för yrkespersoner, stödpersoner och kunder. Syftet är att skapa ett system som gör det möjligt att erbjuda regelbundna diskussioner om rökning och ett mångsidigt stöd till dem som känner sig färdiga att fimpa.

Outi Sarin

Regionansvarig, spetsprojektet för att stödja personer med psykisk ohälsa och missbruksproblem i att sluta röka
17.05.2018 Redaktion_Toimitus