Vad gör case managern?

Case managern har en multiprofessionell roll i och med att hon samordnar vården och tjänsterna mellan och inom olika organisationer och myndigheter. Syftet med verksamheten är att:

  • iaktta patientens helhetssituation ur ett kundorienterat perspektiv
  • erbjuda en högklassig, individuell och kostnadseffektiv vård
  • få patienten att förbinda sig till vården och den gemensamt utarbetade vårdplanen
  • skapa ett stödnät för patienten eftersom det utgör en väsentlig del av vården.

Vem ska jag kontakta om jag behöver en case manager?

Den kliniska specialistsjukskötaren Sigbritt Jakobsson har fungerat som case manager från och med 1.2.2017.  Jakobsson har en lång arbetserfarenhet av kirurgisk vård och har senast arbetat inom primärvården med uppföljning av kroniska sjukdomstillstånd. Du får kontakt med Sigbritt på numret 06 213 3575.

Sig-Britt arbetar som case manager

04.12.2017 Redaktion_Toimitus