U-byggnaden är det mest krävande byggprojektet i Vasa sjukvårdsdistrikts historia. Enheterna, såsom lung- och neurologiska polikliniken samt barnpolikliniken, flyttar in i de nya utrymmen i början av maj.

U-byggnaden tas i bruk under våren 2017. Med god planering och bra byggande blev projektet klar 7 veckor i förtid.

Läs mer om vår nya U-byggnad!

08.05.2017 VKSadmin