Coronavirus (COVID-19)

En epidemi orsakad av ett nytt coronavirus COVID-19 bröt ut i Kina i början av året 2020. Viruset smittar mellan människor via droppsmitta. Sjukdomssymtomen är bland annat feber, hosta och andnöd.

Mer information får du på THL:s sidor:

Anvisningar om coronavirus på olika språk

Sök information från rätt ställe!

  1. Om du behöver allmän information om coronaviruset, läs informationen på THL.fi. Du kan också ringa det allmänna rådgivningsnummret 0295 535 535 eller ditt områdes telefonnummer för rådgivning. Det allmänna rådgivningsnummret ger allmän information om coronaviruset på vardagar klockan 8–21 och på veckosluten klockan 9–15. Telefonrådgivningen ger inte hälsorådgivning eller handledning vid akuta symtom.

  2. Om du har symtom och känningar som tyder på coronavirusinfektion, fyll i en coronavirus-symptombedömning på Omaolo.fi. Efter det ska man vid behov ta kontakt med den egna hälsostationen.
    En länk till omaolo.fi-tjänst.

  3. Om du har symtom och funderar på att gå till jouren, ring jourhjälpen 116117 eller ditt områdes telefonnummer för rådgivning.Jourhjälpen är en rådgivnings- och handledningstjänst för social- och hälsovården. Tjänsten ordnas av sjukvårdsdistrikten.

  4. Om det gäller en nödsituation, ring nödnumret 112.


Det är viktigt att de som verkligen behöver hjälp, får det. Kontakta därför på rätt sätt.

Provtagning i Vasa centralsjukhus

Du får en remiss till coronaprovtagning via din egen hälsostation. När remissen till provtagningen är klar så får du inom ett dygn ett sms till din telefon med en tid till provtagningen. Om du inte har fått ett sms inom ett dygn från det att remissen blivit klar så kan du ringa Vasa centralsjukhus coronacenter (06 213 5312). Ring inte till det här numret om du inte vill fråga om varför det har gått över ett dygn att få en tid till provtagningen.  

Så här hittar du coronavirusprovtagningsområde vid Vasa centralsjukhus:

 

Läget i Vasa sjukvårdsdistriktet 23.1

Vasa centralsjukhus fungerar som normalt för tillfället, men är i höjd beredskap på grund av pandemin.

Siffrorna som Vasa sjukvårdsdistrikt rapporterar kan inte jämföras med siffrorna som THL (Insititutet för hälsa och välfärd) ger ut. THL:s uppgifter är siffror som registrerats i registret över smittsamma sjukdomar och sjukvårdsdistriktet rapporterar alltid det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen. Siffrorna i registret för smittsamma sjukdomar uppdateras med en kort fördröjning.

Bekräftade coronavirusfall i Vasa sjukvårdsdistrikt: 1494 (igår 1483) 
Totala antalet tagna prov: 38792
Antalet tagna prov i går: 440
Incidentstalet för de två senaste veckorna per 100 000 personer i distriktet: 64 (uppdaterat 23.1.2021)
Epidemins fas: En del av kommunerna är i spridningsfasen, en del i accelerationsfasen (se en nyhet 20.1.2021)

(Obs! Vi uppdaterar antalet dagligen cirka kl. 11)

Kommunernas klassificering enligt incidensen - raporteras inte längre, beslut av coronasamordningsgruppen 19.1.2021

Innehållssida

Gällande rekommendationer och begränsningar i Vasa sjukvårdsdistrikt

Gällande rekommendationer och begränsningar i Vasa sjukvårdsdistrikt

03.12.2020redaktion_toimitus

En del av kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig nu i sin helhet i spridningsfasen av coronavirusepidemin. Det aktuella läget i Vasa sjukvårdsdistr...

Läs hela artikeln

Innehållssida

Anvisningar för besökare

Anvisningar för besökare

03.12.2020Redaktion_Toimitus

På den här sidan hittar du uppdaterade anvisningar för centralsjukhusets besökare gällande bland annat ansiktsmasksrekommendationen, besöksförbud och besökarantal. Du bekantar dig väl med anvisningarna innan du kommer till sjukhuset!

Läs hela artikeln

Innehållssida

Så här tar du på och av ansiktsmasken rätt

Så här tar du på och av ansiktsmasken rätt

20.10.2020Redaktion_Toimitus

Att ta på sig och att ta av sig ansiktsmasken kräver noggrannhet för att förhindra att en smutsig mask medför smittorisk. Kolla in den illustrerade anvisningen för hur du använder ansiktsmasken rätt.

Läs hela artikeln

För vårdprofessionella

På- och avklädning av skyddskläder

27.03.2020Redaktion_Toimitus

Så här klär du på dig skyddskläder Påklädning av skyddskläder, 2020 (PDF-fil) Kolla in hygienskötarnas video om hur man ska klä på sig skyddskläder:   Så här...

Läs hela artikeln

Du följer väl rekommendationerna och söker dig till test med låg tröskel!

Rekommendationen om användning av munskydd, distansarbete och mötesdeltagare förlängs

Coronamutation har konstaterats hos tre personer i en österbottnisk kommun

Igen ökning i antalet coronafall i Österbotten – nuvarande rekommendationer fortsätter t.o.m. 17.1.

Coronasmitta i Österbotten speciellt bland resenärer(2)

Nu är det viktigare än någonsin att följa åtgärderna som hittills visat sig effektiva: Samlas endast i små grupper, håll säkerhetsavstånd, använd ansiktsmask och var noga med handhygienen

Vi rekommenderas fira julen i samma, lilla sällskap

Coronasamordningsgruppen är bekymrad för att coronafallen ökar och går därför ut med en vädjan: Sök dig till coronaprovtagning redan med lindriga symtom

Stark rekommendation: högst 10 personer bör samlas till privata sammankomster

Gällande rekommendationer och begränsningar i Vasa sjukvårdsdistrikt

Anvisningar för besökare

I Österbotten fortsätter accelerationsfasen, Regionförvaltningsverket skärpte sammankomst till 20 personer

Det försämrade nationella läget höjer coronarisken även i Österbotten

Rekommendationen om användning av ansiktsmask och sammankomster i mindre grupper fortsätter i Österbotten, även julfester bör firas i mindre grupper

Rekommendationen om sammankomster med högst 10 personer gäller fortfarande i den norra delen av Österbotten, medan den motsvarande rekommendationen för övriga kommuner i Österbotten är 20 personer

Spridningen av coronaviruset har lugnat ner sig, varför Vasa sjukvårdsdistrikt nu återgått till den s.k. accelerationsfasen

Coronasamordningsgruppens rekommendationer om idrotts-, fritids- och kulturverksamhet har publicerats

Rekommendationen om motions-, idrotts- och fritidsverksamheten ska finslipas i samarbete – medan rekommendationen om att man ska avstå från att ordna privata tillställningar för över 10 personer förlängs till den 8 november

Möjlig exponering för coronaviruset på Neste i Tervajoki

16 nya coronafall i Österbotten

Rekommendationen om användningen av ansiktsmask står kvar – högskolornas praktikperioder får fortsätta

Vad är skillnaden mellan karantän och isolering?

31 nya coronafall i Österbotten - flera inom samma familjer

Sammankomstbegränsningarna är ännu i kraft i två veckor – Invånarna uppmuntras till att orka fortsätta iaktta de rådande rekommendationerna

Så här tar du på och av ansiktsmasken rätt

Tjugotvå nya coronafall i Österbotten, varav cirka hälften är Vasabor

Rekommendationen om ansiktsmask gäller nu alla läroinrättningar redan från årskurserna 7–9

Patienter med coronavirusinfektion får sjukhusvård

Preciserande rekommendation till föreningar och privatpersoner: Fritidsverksamheten får fortsätta, men i grupper med under 10 personer

Vad ska jag göra om jag får ett meddelande på Coronablinkern?

Kommunvisa anvisningar

Österbottens coronasamordningsgrupp vädjade till regionförvaltningsverket: Tillställningar för över 10 personer bör förbjudas i Vasa sjukvårdsdistrikt

Stark rekommendation till befolkningen i Vasa sjukvårdsdistrikt: Arrangera eller delta inte i evenemang med över 50 personer Uusi sivu

70 nya coronafall har bekräftats i Vasa sjukvårdsdistrikt efter måndag morgon

Fler coronafall under den senaste veckan än under de senaste sju månaderna tillsammans

Epidemin upptrappas ytterligare inom Vasa sjukvårdsdistrikt - bekanta dig med de nya rekommendationerna

Stark rekommendation om användning av ansiktsmask

Tretton nya coronafall i Österbotten

Två nya coronafall i Österbotten – smittkällan har inte kunnat identifieras

Ett nytt coronafall har bekräftats i Vasa sjukvårdsdistrikt

Ett nytt coronafall i Österbotten

Sex nya coronafall bekräftades i Österbotten under helgen

Ett nytt coronafall i Österbotten – personen varken bor eller har besökt Österbotten

Sex nya coronafall - merparten av dem har redan varit i karantän

Ett nytt coronafall i Österbotten – över 50 utsatta för närvarande

Sju nya coronafall har bekräftats under veckoslutet

Ett positivt resultat har bekräftats i de snabbtester som tagits bland personalen på torsdagen den 17 september

Resultat av coronaprov överförs till Mina Kanta-sidor genast när resultaten blivit klara

Coronasmitta bland Vasa centralsjukhus anställda – utsatta utreds som bäst

Den person som på söndagen den 13 september konstaterades ha blivit smittad av coronaviruset hade blivit smittad utomlands

På onsdagen konstaterades ett nytt coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt - smittkällan har inte kunnat identifieras

Ett nytt fall av coronavirussmitta hos en invånare i Vasa sjukvårdsdistrikt konstaterades i ett annat sjukvårdsdistrikt – exponerade i karantän

Antalet coronatest fördubblas i Vasa sjukvårdsdistrikt

Nu tar man verkligen många coronaprov

I linje med THL:s anvisning rekommenderas invånarna i Vasa sjukvårdsdistrikt använda ansiktsmask

Ett nytt coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt(2)

Nytt coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt – personen sökte sig till provtagning efter resa till Turkiet

Vasabo troligen smittad med corona i Estland

Person på besök I Vasa konstaterades vara smittad av coronaviruset

Det är fortfarande viktigt med frivillig karantän(2)

Karantänrekommendationen då man återvänder till Finland från Österrike, Slovenien och Schweiz återställs(2)

Rekommendationen om karantän gäller inte längre för en stor del av de europeiska länderna – sjukhusbesök tillåts utan karantän

Res inte utomlands före en inplanerad åtgärd

Endast nödvändiga följeslagare med på poliklinikbesök

En väntad ändring: Föderskor får ta med sig stödpersoner till besök på sjukhuset

Coronaprov tas om symtomen tyder på smitta

För att skydda patienter och anställda begränsas besöken på sjukhuset ännu tillsvidare

Vasa centralsjukhus inleder pilotförsök med appen Ketju som ska hjälpa till med identifieringen av de som exponerats för coronasmittan

Chattjänster på sjukhusets webbplats svarar på corona- och sjukhusrelaterade frågor

Du kommer väl inte förkyld till akuten utan att ringa först

På centralsjukhuset fortsätter en stor del av verksamheten som normalt

Coronavirus-nyhetsarkiv

Egen mottagning för personer med symtom på luftvägsinfektion öppnas på samjouren

Håll dig i karantänliknande förhållanden i 14 dygn efter utlandsresa

Vi skyddar våra patienters rätt till integritet

Frågor och svar om coronasituationen