Coronavirus (COVID-19)

En epidemi orsakad av ett nytt coronavirus COVID-19 bröt ut i Kina i början av året 2020. Viruset smittar mellan människor via droppsmitta. Sjukdomssymtomen är bland annat feber, hosta och andnöd.

Mer information får du på THL:s sidor:

Anvisningar om coronavirus på olika språk

Sök dig till coronaprovtagning med låg tröskel!

 Man tar alltid ett coronavirusprov om man på basis av symtomen har anledning att misstänka att du har smittats av coronaviruset. Typiska symtom är feber, hosta, halsont, andnöd, muskelvärk samt smak- och luktbortfall, i vissa fall även magsymtom såsom diarré.

Gör så här:

  1. Om du får symtom och känningar som tyder på en coronavirusinfektion, så ska du först fylla i en enkät med frågor om dina symtom på omalo.fi.  Följ sedan de anvisningar som du får via tjänsten.
  2. Vid behov ska man ta kontakt med den egna hälsostationen. 
  3. Om den egna hälsostationen är stängd, exempelvis på veckoslut, så ska du ringa journumret 116117.
  4. I nödsituationer ska du ringa nödnumret 112.
  5. Om du behöver allmän information om coronaviruset så hittar du mer information på webbplatsen THL.fi.Du kan också ringa det allmänna rådgivningsnumret 0295 535 535. Det allmänna rådgivningsnumret ger allmän information om coronaviruset på vardagar klockan 8–21 och på veckoslut klockan 9–15. Telefonrådgivningen ger inte hälsorådgivning eller handledning vid akuta symtom.

Coronaprovtagningen i Vasa på kasernområdet från och med 29.9.2021

Provtagningen på kasernområdet (mellan Korsholmsesplanaden och Artellgränden) varje dag kl. 8–17. 

Provtagningen kräver varken remiss eller tidsbokning. Har man frågor om provtagningen så kan man ta kontakt med den egna hälsocentralen.

Så här hittar du coronavirusprovtagningsområde på Kaserntorget:

Läget i Vasa sjukvårdsdistriktet 28.11

Vasa centralsjukhus fungerar i höjd beredskap på grund av pandemin. 

Siffrorna som Vasa sjukvårdsdistrikt rapporterar kan inte jämföras med siffrorna som THL (Insititutet för hälsa och välfärd) ger ut. THL:s uppgifter är siffror som registrerats i registret över smittsamma sjukdomar och sjukvårdsdistriktet rapporterar alltid det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen. Siffrorna i registret för smittsamma sjukdomar uppdateras med en kort fördröjning.

Bekräftade coronavirusfall i Vasa sjukvårdsdistrikt: 4465 (igår: 4460)
Totala antalet tagna prov: 128 202 (uppdaterad 27.11)

Antalet tagna prov i går: 420 (uppdaterad 27.11)
Incidentstalet för de två senaste veckorna per 100 000 personer i distriktet: 108

Epidemins fas: Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig åter i spridningsfasen fr.o.m. 23.8.2021.

Obs! När regionen befinner sig på epidemis accelarationsfasen eller spridningsfasen så uppdateras antalet smittfall även på lördagar och söndagar cirka kl. 11. För att inte riskera att individens datasekretess äventyras, meddelar vi de smittades hemkommun endast om det konstaterats fler än fem fall under en dag. Denna förändring är i kraft från och med 21.6.2021.

Kommunernas klassificering enligt incidensen - raporteras inte längre, beslut av coronasamordningsgruppen 19.1.2021

Gällande rekommendationer och begränsningar i Vasa sjukvårdsdistrikt

Platser där du kan ha utsatts för coronavirus

Information om var du kan ha exponerats för coronaviruset hittar du på kommunernas egna webbsidor.

Coronavaccinationer

Befolkningen i Vasa sjukvårdsdistrikt vaccineras mot coronaviruset i enlighet med den nationella planen. Vaccinet är frivilligt.

Varje kommun ansvarar för att de egna invånarna vaccineras. Vaccinerna delas jämlikt ut till kommunerna.

Information om hur coronavaccinationerna framskrider i Österbotten ges i samband med coronasamordningsgruppens meddelanden.

Mer information om vaccinet, vaccinsäkerheten och det nationella vaccinationsprogrammet finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Uppföljning av hur vaccinationerna framskrider rikstäckande fås via Institutet för välfärd och hälsas (THL) webbplats.

 

Nyheter

Ljus i Österbottens coronatunnel – för att vi ska fortsätta i rätt riktning uppmanas befolkningen att använda munskydd, testa sig och vaccinera sig

Ljus i Österbottens coronatunnel – för att vi ska fortsätta i rätt riktning uppmanas befolkningen att använda munskydd, testa sig och vaccinera sig

02.11.2021Redaktion_Toimitus

Tack vare anvisningarna och rekommendationerna har coronaläget i Österbotten visat tecken på att lugna ner sig. Virussituationen är ändå utmanande speciellt i distriktets norra delar, och därför fortsätter Österbotten i spridningsfasen. Munskydd används flitigt i området och invånarna uppmanas fortsätta använda dem. Vuxna och barn rekommenderas att vid minsta lilla symtom söka sig till coronatest, även om man fått två eller tre vaccindoser.

Läs hela artikeln

Innehållssida

Gällande rekommendationer och begränsningar i Vasa sjukvårdsdistrikt

Gällande rekommendationer och begränsningar i Vasa sjukvårdsdistrikt

03.12.2020redaktion_toimitus

Vasa sjukvårdsdistrikt har varit i spridningsfasen sedan den 23 augusti 2021. Social- och hälsovårdsministeriet har ersatt de tidigare kriterierna för de oli...

Läs hela artikeln

Innehållssida

Anvisningar för besökare

Anvisningar för besökare

03.12.2020redaktion_toimitus

På den här sidan hittar du uppdaterade anvisningar för centralsjukhusets besökare gällande bland annat ansiktsmasksrekommendationen, besöksförbud och besökarantal. Du bekantar dig väl med anvisningarna innan du kommer till sjukhuset!

Läs hela artikeln

Innehållssida

Så här tar du på och av ansiktsmasken rätt

Så här tar du på och av ansiktsmasken rätt

20.10.2020Redaktion_Toimitus

Att ta på sig och att ta av sig ansiktsmasken kräver noggrannhet för att förhindra att en smutsig mask medför smittorisk. Kolla in den illustrerade anvisningen för hur du använder ansiktsmasken rätt.

Läs hela artikeln

För vårdprofessionella

På- och avklädning av skyddskläder

27.03.2020Redaktion_Toimitus

Så här klär du på dig skyddskläder Påklädning av skyddskläder, 2020 (PDF-fil) Kolla in hygienskötarnas video om hur man ska klä på sig skyddskläder:   Så här...

Läs hela artikeln

Gällande rekommendationer och begränsningar i Vasa sjukvårdsdistrikt

Riktade begränsningar för inomhussammankomster i Vasa sjukvårdsdistrikts område

Munskyddsrekommendationen i Österbotten förlängs till slutet av december

Många nya fall under veckoslutet – Österbotten fortfarande ett område med samhällsspridning

Personer med symtom bör alltid testa sig med låg tröskel – i synnerhet efter resor

Stark rekommendation om att fortsättningsvis testa sig med låg tröskel - i synnerhet efter utlandsresor

Stark uppmaning till att vaccinera sig mot coronaviruset – rekommendationen om distansarbete löper ut i slutet av september

Antalet coronafall ökar i Österbotten – fortfarande viktigt och nödvändigt att använda munskydd

Läget i Österbotten har försämrats snabbt – Österbotten i spridningsfasen igen

Det ständigt ökande antalet coronafall väcker oro i Österbotten

Massexponering på festival, distansarbete rekommenderas

Österbotten befinner sig åter i accelerationsfasen

Rekommendationen för användning av ansiktsmask fortsätter till slutet av augusti

Rekommendationen för användning av ansiktsmask fortsätter till slutet av augusti(2)

Majoriteten av Österbottens coronafall kommer fortfarande från utlandet

På pandemins basnivå meddelas antalet coronafall endast på vardagar

Rekommendationen om distansarbete och ansiktsmask i kraft i Österbotten till slutet av juni

Förhandsrösta – kom ihåg munskyddet

Den indiska varianten av coronaviruset väcker oro i Österbotten – i övrigt är läget lugnt

Förutsatt att läget hålls lugnt kan läroinrättningarna arrangera vårfester för sina studerande – men utan publik

Virusläget i Österbotten är stabilt, hälften av smittfallen kommer från utlandet

Virusläget i Österbotten är lugnt - oro för resenärer som anländer från Indien och dess närområden och som inte testas på flygfälten

Coronaprovtagning torsdag och fredag i Brändö

Österbotten är på basnivån – lindringar i vuxnas hobby- och träningsverksamhet

Under 20-åringar tillåts utöva hobbyverksamhet

Coronaläget i Österbotten är stabilt, men rekommendationerna kan ännu inte avvecklas

Coronaprovtagning i april i Korsnäståget i Vasa

Coronaläget i Österbotten stabilt, men fallen har igen ökat den senaste veckan

Befolkningen önskas fira påsk i Österbotten

Coronaprovtagning vid Vasa järnvägsstation i påsk

Återgång till kontaktundervisning och sammankomster på 10 personer

Mobil provtagning med låg tröskel i Melmo och Gamla Vasa

Abiturienter och deras familjer rekommenderas sätta sig i frivillig karantän före studentskrivningarna

Distansundervisning rekommenderas för högskolor och andra stadiet

Du avstår väl från att samlas med över sex personer

Förebyggande åtgärder för att förhindra virusspridningen ska vidtas på alla allmänna platser

Uteliv med de närmaste på vintersemestern

Snabbtestning utökas

Centralsjukhuset är i full beredskap på grund av det rådande coronaläget

Allt fler kan ges den första coronavaccindosen

Läget är svårt – men tillsammans kan vi igen bryta smittspridningen

Österbotten i spridningsfasen igen – vuxnas hobbyverksamhet i grupp inomhus rekommenderas avbrytas omedelbart

Rekommendationen om att avstå från sammankomster med över 10 personer gäller även på fritiden

Du följer väl rekommendationerna och söker dig till test med låg tröskel!

Rekommendationen om användning av munskydd, distansarbete och mötesdeltagare förlängs

Coronamutation har konstaterats hos tre personer i en österbottnisk kommun

Igen ökning i antalet coronafall i Österbotten – nuvarande rekommendationer fortsätter t.o.m. 17.1.

Coronasmitta i Österbotten speciellt bland resenärer(2)

Nu är det viktigare än någonsin att följa åtgärderna som hittills visat sig effektiva: Samlas endast i små grupper, håll säkerhetsavstånd, använd ansiktsmask och var noga med handhygienen

Vi rekommenderas fira julen i samma, lilla sällskap

Coronasamordningsgruppen är bekymrad för att coronafallen ökar och går därför ut med en vädjan: Sök dig till coronaprovtagning redan med lindriga symtom

Stark rekommendation: högst 10 personer bör samlas till privata sammankomster

Anvisningar för besökare

I Österbotten fortsätter accelerationsfasen, Regionförvaltningsverket skärpte sammankomst till 20 personer

Det försämrade nationella läget höjer coronarisken även i Österbotten

Rekommendationen om användning av ansiktsmask och sammankomster i mindre grupper fortsätter i Österbotten, även julfester bör firas i mindre grupper

Rekommendationen om sammankomster med högst 10 personer gäller fortfarande i den norra delen av Österbotten, medan den motsvarande rekommendationen för övriga kommuner i Österbotten är 20 personer

Spridningen av coronaviruset har lugnat ner sig, varför Vasa sjukvårdsdistrikt nu återgått till den s.k. accelerationsfasen

Coronasamordningsgruppens rekommendationer om idrotts-, fritids- och kulturverksamhet har publicerats

Rekommendationen om motions-, idrotts- och fritidsverksamheten ska finslipas i samarbete – medan rekommendationen om att man ska avstå från att ordna privata tillställningar för över 10 personer förlängs till den 8 november

Möjlig exponering för coronaviruset på Neste i Tervajoki

16 nya coronafall i Österbotten

Rekommendationen om användningen av ansiktsmask står kvar – högskolornas praktikperioder får fortsätta

Vad är skillnaden mellan karantän och isolering?

31 nya coronafall i Österbotten - flera inom samma familjer

Sammankomstbegränsningarna är ännu i kraft i två veckor – Invånarna uppmuntras till att orka fortsätta iaktta de rådande rekommendationerna

Så här tar du på och av ansiktsmasken rätt

Tjugotvå nya coronafall i Österbotten, varav cirka hälften är Vasabor

Rekommendationen om ansiktsmask gäller nu alla läroinrättningar redan från årskurserna 7–9

Patienter med coronavirusinfektion får sjukhusvård

Preciserande rekommendation till föreningar och privatpersoner: Fritidsverksamheten får fortsätta, men i grupper med under 10 personer

Vad ska jag göra om jag får ett meddelande på Coronablinkern?

Kommunvisa anvisningar

Österbottens coronasamordningsgrupp vädjade till regionförvaltningsverket: Tillställningar för över 10 personer bör förbjudas i Vasa sjukvårdsdistrikt

Stark rekommendation till befolkningen i Vasa sjukvårdsdistrikt: Arrangera eller delta inte i evenemang med över 50 personer Uusi sivu

70 nya coronafall har bekräftats i Vasa sjukvårdsdistrikt efter måndag morgon

Fler coronafall under den senaste veckan än under de senaste sju månaderna tillsammans

Epidemin upptrappas ytterligare inom Vasa sjukvårdsdistrikt - bekanta dig med de nya rekommendationerna

Stark rekommendation om användning av ansiktsmask

Tretton nya coronafall i Österbotten

Två nya coronafall i Österbotten – smittkällan har inte kunnat identifieras

Ett nytt coronafall har bekräftats i Vasa sjukvårdsdistrikt

Ett nytt coronafall i Österbotten

Sex nya coronafall bekräftades i Österbotten under helgen

Ett nytt coronafall i Österbotten – personen varken bor eller har besökt Österbotten

Sex nya coronafall - merparten av dem har redan varit i karantän

Ett nytt coronafall i Österbotten – över 50 utsatta för närvarande

Sju nya coronafall har bekräftats under veckoslutet

Ett positivt resultat har bekräftats i de snabbtester som tagits bland personalen på torsdagen den 17 september

Resultat av coronaprov överförs till Mina Kanta-sidor genast när resultaten blivit klara

Coronasmitta bland Vasa centralsjukhus anställda – utsatta utreds som bäst

Den person som på söndagen den 13 september konstaterades ha blivit smittad av coronaviruset hade blivit smittad utomlands

På onsdagen konstaterades ett nytt coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt - smittkällan har inte kunnat identifieras

Ett nytt fall av coronavirussmitta hos en invånare i Vasa sjukvårdsdistrikt konstaterades i ett annat sjukvårdsdistrikt – exponerade i karantän

Antalet coronatest fördubblas i Vasa sjukvårdsdistrikt

Nu tar man verkligen många coronaprov

I linje med THL:s anvisning rekommenderas invånarna i Vasa sjukvårdsdistrikt använda ansiktsmask

Ett nytt coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt(2)

Nytt coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt – personen sökte sig till provtagning efter resa till Turkiet

Vasabo troligen smittad med corona i Estland

Person på besök I Vasa konstaterades vara smittad av coronaviruset

Det är fortfarande viktigt med frivillig karantän(2)

Karantänrekommendationen då man återvänder till Finland från Österrike, Slovenien och Schweiz återställs(2)

Rekommendationen om karantän gäller inte längre för en stor del av de europeiska länderna – sjukhusbesök tillåts utan karantän

Res inte utomlands före en inplanerad åtgärd

Endast nödvändiga följeslagare med på poliklinikbesök

En väntad ändring: Föderskor får ta med sig stödpersoner till besök på sjukhuset

Coronaprov tas om symtomen tyder på smitta

För att skydda patienter och anställda begränsas besöken på sjukhuset ännu tillsvidare

Vasa centralsjukhus inleder pilotförsök med appen Ketju som ska hjälpa till med identifieringen av de som exponerats för coronasmittan

Chattjänster på sjukhusets webbplats svarar på corona- och sjukhusrelaterade frågor

Du kommer väl inte förkyld till akuten utan att ringa först

På centralsjukhuset fortsätter en stor del av verksamheten som normalt

Coronavirus-nyhetsarkiv

Egen mottagning för personer med symtom på luftvägsinfektion öppnas på samjouren

Håll dig i karantänliknande förhållanden i 14 dygn efter utlandsresa

Vi skyddar våra patienters rätt till integritet

Coronasmittan sprids bland ovaccinerade

En tredje coronavaccindos för vissa grupper