Enligt uppgifter som fanns tillhands på fredagsmorgonen har man bekräftat 13 nya coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt. Tio av dem studerar i Vasa och två arbetar på Vasa centralsjukhus. I ett fall har personen sannolikt smittats i Helsingfors.

På torsdagskvällen den 1 oktober kunde man bekräfta att tio personer som studerar i Vasa har drabbats av coronaviruset.  Studerandena testades på tisdagen den 29 september. Flera av de smittade har någon koppling till det studentevenemang som ordnades i Vasa senaste vecka. Eventuella exponerade utreds som bäst. På torsdagskvällen blev det också klart att två anställda vid Vasa centralsjukhus har smittats av coronaviruset. Den ena av de anställda kan ha utsatt sina arbetskompisar för viruset. De personer som varit i närkontakt med den smittade kommer att försättas i karantän. I det andra fallet har inga exponeringar inträffat. På fredagsmorgonen kunde man också bekräfta att en person som senaste helg deltog i ett bröllop i Helsingfors har smittats av coronaviruset. Det är möjligt att personen har smittats på bröllopet. Eventuella exponerade utreds som bäst.

Ingen av de nu bekräftade personerna vårdas på sjukhus.

Studerande – coronaprovtagningen finns bakom sjukhuset på akutens parkeringsplats 

Under de senaste dagarna har det kommit fram att i synnerhet studerande inte känner till var coronaprovtagningen finns på Vasa centralsjukhus. Sjukhuset vill därför påminna om hur man tar sig till provtagningen. På Vasa centralsjukhus tar man coronaprover på akutens parkeringsområde. Det går bra att komma till coronaprovtagningen till fots, med cykel eller bil. Vik in från Sandviksgatan på Sandmarksgatan, dvs. den gata som löper mellan simhallen och sjukhusområdet. Följ skyltarna på Sandmarksgatan till akuten. Coronaprovtagningen syns på akutens parkeringsplats.

Vasa centralsjukhus kommer att skicka ut information på tre språk till läroinrättningarna i Vasa om hur man ska ta sig till provtagningen.

02.10.2020 redaktion_toimitus