De nya coronafallen har, förutom i Vasa, konstaterats i både landskapets norra och södra delar. De smittade är personer i arbetsför ålder, studenter och skolelever.

I Vasa sjukvårdsdistrikt har 31 nya fall av coronavirussmitta konstaterats. Den största delen av de smittade bor i landskapets norra och södra delar och inte i Vasa. Merparten av de smittade är personer i arbetsför ålder, studenter och skolelever. Flera av fallen har uppdagats inom samma familjer. Alla smittade är isolerade och spårningen av de som blivit exponerade är i gång.

För tillfället får fem patienter med coronavirusinfektion sjukhusvård. Med de nya fallen blir incidenstalet 197 fall per 100 000 invånare för de senaste två veckorna. Sedan i våras har sammanlagt 869 fall av coronavirussmitta konstaterats i sjukvårdsdistriktet.

22.10.2020 Redaktion_Toimitus