Invånarna i Österbotten får beröm för att coronafallen nu är på nedgående. Men det är ändå viktigt att noggrant följa de givna skyddsanvisningarna, eftersom bland annat sportlovsfirandet i förra veckan kan få smittfallen att öka igen.

Österbottens coronasamordningsgrupp som sammankom på tisdagen den 9 mars vill påminna invånarna i regionen att söka sig till coronaprovtagning med låg tröskel, för minsta lilla symtom.

Frivillig karantän är det bästa sättet för abiturienter att skydda sig

Österbottens coronasamordningsgrupp uppmanar abiturienter och deras familjer att hålla sig i frivillig karantän inför vårens studentskrivningar som hålls 16.3–7.4. Det bästa sättet att trygga sina möjligheter att få delta i studentskrivningarna är att undvika sociala kontakter och hålla sig i frivillig karantän.  

En abiturient som försatts i karantän av en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar får i regel inte delta i studentskrivningarna. I Österbotten har man ändå vidtagit specialåtgärder för att försöka erbjuda symtomfria abiturienter i karantän en möjlighet att delta i studentprovet. För att få delta måste abiturienten testa sig en dag före provet och få ett negativt svar på ett snabbtest. Då får abiturienten delta i provet i ett separat utrymme. Kapaciteten att ta snabbtest och läroinrättningarnas möjlighet att vidta specialarrangemang är ändå begränsad, varför det trots dessa arrangemang är viktigt att abiturienten och abiturientens familj skyddar sig i förebyggande syfte och sätter sig i frivillig karantän.  

Rekommendationerna och begränsningarna i Österbotten är fortfarande de samma och hittas på Vasa sjukvårdsdistrikts webbplats

Nyckeltal som beskriver coronaläget i Österbotten

Epidemins fas: spridningsfas

Totala antalet coronainfektioner: 2 187 (onsdagen den 10 mars)

Incidensen i regionen (14 dygn): 73 (onsdagen den 10 mars)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 5,42 %

Antalet personer som avlidit i sjukvårdsdistriktet på grund av en sjukdom som förorsakats av coronaviruset, från och med början av epidemin, 9.3.2021: 15 personer. (Denna siffra meddelas med två veckors mellanrum.)

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång på tisdagen den 16 mars 2021 eller vid behov redan tidigare.

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf.; Peter Nieminen, VSVD; Juha Salonen, VSVD; Tomas Häyry, Vasa; Heikki Kaukoranta, Vasa; Jarkko Pirttiperä, K5; Miia Kaartinen, RFV; Ulla Harjunmaa, THL; Mika Palosaari, TE-byrån; Hanna Hattar, VSVD, kommunikation; Päivi Berg, VSVD, sekreterare.

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i  förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

10.03.2021 redaktion_toimitus