På Vasa centralsjukhus förbereder man sig på en ökning av antalet coronapatienter genom att flytta på vårdavdelningsplatserna på sjukhuset. På onsdagen den 1 april flyttar den onkologiska avdelningen till dagavdelningens lokaler i E-byggnaden.

Läget på Vasa centralsjukhus är för tillfället lugnt, men i och med den rådande coronaepidemin vidtar man aktiva åtgärder för att förbereda sig på en ökning av patientantalet. Det här innebär att man förbereder sig på att öppna en pandemiavdelning på den andra våningen i S-byggnaden som ligger invid Sandviksgatan. Den onkologiska avdelningen som nu finns på den andra våningen i S-byggnaden flyttar på onsdagen den 1 april till den fjärde våningen i E-flygeln.

– Canceravdelningen flyttar undan för den planerade pandemiavdelningen i förtid. Vården av cancerpatienterna fortsätter oavbrutet, berättar det medicinska ansvarsområdets direktör Antti Jekunen.

De 17 vårdplatserna på den onkologiska avdelningen flyttas i föregripande syfte för att man vid behov snabbt ska kunna inleda verksamheten på pandemiavdelningen.

Dagenheten har redan flyttat

Dagenheten, dit den onkologiska avdelningen nu ska flytta, flyttade bort från E4 redan den 23 mars. Dagenhetens patienter vårdas enligt specialitet på olika vårdavdelningar. På sjukhuset tillämpar man statsrådets anvisning om att utomstående, förutom i vissa undantag, ska förbjudas besöka sjukhuset. Om en patient behöver en följeslagare för sjukhusbesöket kan följeslagaren följa med patienten till avdelningens eller poliklinikens dörr. Följeslagaren får inte ha några förkylningssymtom eller får inte ha vistats utomlands under de föregående 14 dygnen.

Vi informerar mera om avdelningar som öppnas och flyttas efter behov.

07.05.2020 Redaktion_toimitus