Ett laboratoriebekräftat fall av coronaviruset har konstaterats i Vasa sjukvårdsdistrikt. Smittan härstammar från Italien.

Patienten är hemma i isolering och är i gott skick. En närkontakt har utsatts för smittan. Hen är också i isolering.

Sjukvårdsdistriktet och lokala hälsovårdsmyndigheter fortsätter utreda situationen och kontakta närkontakter tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd (THL).

THL följer med det internationella läget och uppdaterar följande webbplats med aktuell information:

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

 

Tilläggsinformation

Information om sjukdomen: Coronaviruset covid-19

Vanliga frågor om coronaviruset covid-19

13.03.2020 Redaktion_Toimitus