Enligt den senaste anvisningen får de som befunnit sig i Nyland under de senaste 14 dagarna uträtta ärenden på Vasa centralsjukhus om de är symtomfria. Sjukhuset rekommenderar ändå att undvika resor till Nyland, eftersom risken att få coronasmittan i området är betydande.

En pappa eller stödperson som vistats i Nyland får vara med under förlossningen om hen är helt symtomfri. Anvisningarna gällande operationssalen är fortfarande i kraft och en pappa eller stödperson kan inte närvara vid kejsarsnitt.

Oavsett förlossningssätt strävar vi efter att ge varje familj en gemensam stund i förlossningssalen innan mamman och den nyfödda flyttas till avdelningen. Pappan eller stödpersonen har för tillfället inte möjlighet att besöka förlossnings- och gynekologiska avdelningen (A4).

De som återvänder från utlandet ska fortfarande följa de tidigare anvisningarna, dvs. försätta sig i karantänliknande förhållanden i två veckor efter hemkomst samt undvika all närkontakt.

Vi påminner även om att du som är förkyld inte ska stiga in i sjukhuset. Om du har en mottagningstid och uppvisar förkylningssymtom ska du avboka tiden genom att ringa till den behandlande enheten. Om du behöver besöka akuten ska du alltid först ringa den riksomfattande jourhjälpen på telefonnummer 116 117 för att få individuella vårdanvisningar. Ring 112 i nödfall.

25.04.2020 Redaktion_Toimitus